Konsulting

Konsulting

Nasze usługi obejmują każdy wymiar funkcjonowania firmy klienta od strategii i działalności operacyjnej przez szeroko pojęte finanse aż do zarządzania własnością intelektualną.
Konsulting

Konsulting

Czy podejmujesz najlepsze decyzje dla przyszłości swojej firmy?

Właściwe decyzje biznesowe zależą od szeregu czynników, począwszy od trafnego zidentyfikowania problemu aż po opracowanie odpowiedniej strategii jego rozwiązania. Nawet doświadczeni eksperci nie zawsze mają pewność, jakie kroki podjąć, by zapewnić firmie najlepsze rozwiązania. Potrzebują doświadczonego doradcy, który określi słabsze punkty funkcjonowania firmy i zdefiniuje optymalne działania naprawcze.

Oferujemy zintegrowane rozwiązania dla klientów z każdej branży wspierające wszystkie etapy rozwoju ich organizacji. Nasze usługi obejmują każdy wymiar funkcjonowania firmy klienta. Projekty dotyczyć mogą całości organizacji lub wybranych jej obszarów. Z Klientami pracujemy rozliczając się za efekt prac, nie zaś za spędzony czas na projekcie.

Nasze usługi z zakresu konsultingu obejmują:

Zarządzanie procesami
Zarządzanie ryzykiem
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo informacji
Zarządzanie finansami
Restrukturyzacja firmy
Compliance
Zarządzanie procesami
Zarządzanie ryzykiem
Audyt wewnętrzny
Bezpieczeństwo informacji
Zarządzanie finansami
Restrukturyzacja firmy
Compliance

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe