Vat

Crowe Business Academy

Crowe Business Academy

Konsulting

Crowe Business Academy

Crowe Business Academy to wsparcie firm w rozwoju menedżerskim i specjalistycznym w oparciu o najlepszą wiedzę i praktykę biznesową.

Wsparcie przynoszące wymierne zmiany dla leaderów, pracowników i biznesu, pomagające w realizacji celów strategicznych i operacyjnych, właściwie adresujące wyzwania biznesowe.

Realizujemy szeroki zakres wsparcia doradczo-edukacyjnego m.in. w obszarach rozwoju kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, zarządzania projektami i biznesem.

Oferujemy zarówno szkolenia otwarte z danego obszaru tematycznego, kursy do certyfikacji, zamknięte warsztaty, jak i programy rozwojowe przygotowane pod konkretny model biznesu.

W ramach Crowe Business Academy oferujemy szkolenia i warsztaty z następujących obszarów:

 • coaching menedżerski i rozwój talentów,
 • zarządzanie projektami w oparciu o metodyki PRINCE2, Scrum, Agile,
 • podstawy zarządzania procesami biznesowymi BPM,
 • zarządzanie procesami biznesowymi zgodnie z metodyką BPMN 2.0,
 • modelowanie procesów biznesowych w systemach ADONIS lub Bizagi,
 • przegląd i planowanie potrzeb szkoleniowych,
 • wybór rozwiązań IT (systemy ERP/CRM, robotyzacja procesów biznesowych),
 • ·organizacja i prowadzenie webinariów,
 • audyt i przegląd zgodności z przepisami RODO,
 • zarządzanie doświadczeniami klientów (customer experience),
 • metodyka robotyzacji procesów i możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji,
 • zarządzanie narzędziami social media
 • automatyzacja e-commerce,
 • analiza ekonomiczna oraz prowadzenie badań naukowych w biznesie we współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi,
 • budowa modeli start-up’ów technologicznych wraz ze źródłami finansowania,
 • certyfikacja w zakresie tworzenia robotów programowych (Robotic Process Automation).

Współpracujemy z najlepszymi trenerami, szkoleniowcami i praktykami biznesowymi. W ramach Crowe Business Academy oferujemy doradztwo, opracowania, szkolenia i warsztaty, które pomagają wykorzystać i wdrożyć nowe narzędzia i technologie oraz rozwinąć kompetencje potrzebne do oferowania innowacyjnych usług w biznesie.

Strategią Akademii Biznesu Crowe jest dostarczanie profesjonalnej wiedzy, stanowiącej realną wartość dla biznesu. Ukończenie każdego kursu potwierdzone jest dyplomem Crowe Business Academy.

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe