Outsourcing usług księgowych

Usługi księgowe dla firm

Oferujemy kompleksową obsługę procesów
finansowo-księgowych, zapewniając klientom realizację usług
z zachowaniem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi. 

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna działalność (start up), czy już funkcjonuje na rynku i niezależnie od jej struktury kontrolingu i sprawozdawczości, nasze usługi księgowe zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb i świadczone z zaangażowaniem. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową firm z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Usługi świadczymy w języku polskim lub angielskim.

Kompleksowe doradztwo księgowe

Obsługa księgowa w Crowe zapewnia klientom gwarancję realizacji procesów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi eksperci posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z Polski, korporacjami międzynarodowymi oraz podmiotami wchodzącymi na polski rynek. 

Zobacz także:

Inwestowanie w Polsce


Wspólnie z klientem analizujemy potrzeby oraz dobieramy rodzaj i zakres wsparcia, np. pełną obsługę księgową lub częściowy outsourcing księgowości. 

Naszym klientom zapewniamy także wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego. 

Dowiedz się więcej: Doradztwo podatkowe – nasze usługi

Outsourcing księgowości - systemy

Obsługa księgowa realizowana przez Crowe bazuje zarówno na wykorzystaniu wdrożonego w naszej firmie systemu IFS, jak również dowolnego systemu finansowo – księgowego wykorzystywanego przez klienta do prowadzenia ksiąg zgodnie z polskimi przepisami, np. SAP, Exact, SUN System, CDN XL, Navision.

System ERP IFS wdrożyliśmy - jako jedyni na rynku dostawcy usług księgowych - w obliczu zwiększonych wymagań stawianych firmom świadczącym usługi outsourcingu. ERP IFS oprócz podstawowych funkcji finansowo-księgowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów wspiera rozwój firm w kraju i za granicą poprzez:

 • skalowalność dostosowaną do wielkości firmy
 • dostępność w licznych wersjach językowych i wsparcie przedsiębiorstw w wielu krajach
 • integrację z zewnętrznymi systemami logistycznymi, przetwarzania dokumentów oraz innymi aplikacjami
 • integrację z systemem bankowym i zapewnienie dwukierunkowego transferu danych elektronicznych
 • zapewnienie najwyższego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych
 • całodobowy, bezpieczny, zdalny dostęp do danych
 • kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych
 • optymalizację procesów księgowych i zapewnienie terminowego dostarczenia danych finansowych

Outsourcing księgowy - zakres usług:

Zapewniamy zarówno pełną obsługę księgową dla firm, jak i częściowy outsourcing, czyli wsparcie działań wewnętrznych działów księgowości. 

Oferujemy następujące usługi księgowe dla firm: 

 • Prowadzenie ksiąg wg przepisów polskich i MSSF/MSR
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Przygotowanie JPK VAT (JPK_V7M / JPK_V7K)
 • Przygotowanie deklaracji VAT UE
 • Wyliczenie zobowiązania CIT
 • Przygotowanie raportów dla Zarządu (w tym skonsolidowanych raportów)
 • Przygotowanie raportów dla GUS
 • Przygotowanie raportów dla NBP
 • Przygotowanie INTRASTAT
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego
 • Wsparcie podczas audytu
 • Przygotowanie deklaracji CIT
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowej
 • Przygotowanie innych deklaracji (PCC, DT-1, DN-1, IFTR, etc.)
 • Opracowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości
 • Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych (US, GUS, itp.)
 • Weryfikacja księgowań
 • Wystawianie faktur
 • Windykacja należności
 • Przegląd ksiąg rachunkowych
 • Przegląd księgowo-podatkowy
 • Przegląd efektywności działu finansowo-księgowego
 • Wsparcie przy wdrożeniu systemu księgowego
 • Opracowanie formatu raportu dla zarządu


Zobacz także:


Usługi rozliczania podatku dla podmiotów zagranicznych:

 • Rozliczanie podatku VAT
 • Podatek dochodowy
 • Reprezentacja podatkowa
Przygotowanie sprawozdania finansowego
Przygotowanie raportów dla GUS
Przygotowanie raportów dla NBP
Przygotowanie deklaracji INTRASTAT
Wystawianie faktur
Wsparcie podczas audytu sprawozdań finansowych
Wyliczenie zobowiązania
oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT
Przygotowanie polityki rachunkowości
Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT
Dla firm spoza UE
Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE
Prowadzących działalność
w Polsce
Częściowy outsourcing księgowości
Obsługa księgowa dla startupów
Przygotowanie sprawozdania finansowego
Przygotowanie raportów dla GUS
Przygotowanie raportów dla NBP
Przygotowanie deklaracji INTRASTAT
Wystawianie faktur
Wsparcie podczas audytu sprawozdań finansowych
Wyliczenie zobowiązania
oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT
Przygotowanie polityki rachunkowości
Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT
Dla firm spoza UE
Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE
Prowadzących działalność
w Polsce
Częściowy outsourcing księgowości
Obsługa księgowa dla startupów

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe