Outsourcing usług księgowych

Usługi księgowe dla firm

Oferujemy kompleksową obsługę procesów
finansowo-księgowych, zapewniając klientom realizację usług
z zachowaniem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi. 

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna działalność (start up), czy już funkcjonuje na rynku i niezależnie od jej struktury kontrolingu i sprawozdawczości, nasze usługi księgowe zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb i świadczone z zaangażowaniem. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową firm z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Usługi świadczymy w języku polskim lub angielskim.

Kompleksowe doradztwo księgowe

Obsługa księgowa w Crowe zapewnia klientom gwarancję realizacji procesów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi eksperci posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z Polski, korporacjami międzynarodowymi oraz podmiotami wchodzącymi na polski rynek. 

Zobacz także: Inwestowanie w Polsce

Wspólnie z klientem analizujemy potrzeby oraz dobieramy rodzaj i zakres wsparcia, np. pełną obsługę księgową lub częściowy outsourcing księgowości. 

Naszym klientom zapewniamy także wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego. 

Dowiedz się więcej: Doradztwo podatkowe – nasze usługi

Outsourcing księgowości - systemy

Obsługa księgowa realizowana przez Crowe bazuje zarówno na wykorzystaniu wdrożonego w naszej firmie systemu IFS, jak również dowolnego systemu finansowo – księgowego wykorzystywanego przez klienta do prowadzenia ksiąg zgodnie z polskimi przepisami, np. SAP, Exact, SUN System, CDN XL, Navision.

System ERP IFS wdrożyliśmy - jako jedyni na rynku dostawcy usług księgowych - w obliczu zwiększonych wymagań stawianych firmom świadczącym usługi outsourcingu. ERP IFS oprócz podstawowych funkcji finansowo-księgowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów wspiera rozwój firm w kraju i za granicą poprzez:

 • skalowalność dostosowaną do wielkości firmy
 • dostępność w licznych wersjach językowych i wsparcie przedsiębiorstw w wielu krajach
 • integrację z zewnętrznymi systemami logistycznymi, przetwarzania dokumentów oraz innymi aplikacjami
 • integrację z systemem bankowym i zapewnienie dwukierunkowego transferu danych elektronicznych
 • zapewnienie najwyższego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych
 • całodobowy, bezpieczny, zdalny dostęp do danych
 • kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych
 • optymalizację procesów księgowych i zapewnienie terminowego dostarczenia danych finansowych

Outsourcing księgowy - zakres usług:

Zapewniamy zarówno pełną obsługę księgową dla firm, jak i częściowy outsourcing, czyli wsparcie działań wewnętrznych działów księgowości. 

Oferujemy następujące usługi księgowe dla firm: 

 • Prowadzenie ksiąg wg przepisów polskich i MSSF/MSR
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Przygotowanie JPK VAT (JPK_V7M / JPK_V7K)
 • Przygotowanie deklaracji VAT UE
 • Wyliczenie zobowiązania CIT
 • Przygotowanie raportów dla Zarządu (w tym skonsolidowanych raportów)
 • Przygotowanie raportów dla GUS
 • Przygotowanie raportów dla NBP
 • Przygotowanie INTRASTAT
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego
 • Wsparcie podczas audytu
 • Przygotowanie deklaracji CIT
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowej
 • Przygotowanie innych deklaracji (PCC, DT-1, DN-1, IFTR, etc.)
 • Opracowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości
 • Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych (US, GUS, itp.)
 • Weryfikacja księgowań
 • Wystawianie faktur
 • Windykacja należności
 • Przegląd ksiąg rachunkowych
 • Przegląd księgowo-podatkowy
 • Przegląd efektywności działu finansowo-księgowego
 • Wsparcie przy wdrożeniu systemu księgowego
 •  Opracowanie formatu raportu dla zarządu

Zobacz także: Częściowy outsourcing księgowości

Usługi rozliczania podatku dla podmiotów zagranicznych:

 • Rozliczanie podatku VAT
 • Podatek dochodowy
 • Reprezentacja podatkowa

 

Przygotowanie sprawozdania finansowego
Przygotowanie raportów dla GUS
Przygotowanie raportów dla NBP
Przygotowanie deklaracji INTRASTAT
Wystawianie faktur
Wsparcie podczas audytu sprawozdań finansowych
Wyliczenie zobowiązania
oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT
Przygotowanie polityki rachunkowości
Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT
Dla firm spoza UE
Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE
Prowadzących działalność
w Polsce
Częściowy outsourcing księgowości
Przygotowanie sprawozdania finansowego
Przygotowanie raportów dla GUS
Przygotowanie raportów dla NBP
Przygotowanie deklaracji INTRASTAT
Wystawianie faktur
Wsparcie podczas audytu sprawozdań finansowych
Wyliczenie zobowiązania
oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT
Przygotowanie polityki rachunkowości
Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT
Dla firm spoza UE
Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE
Prowadzących działalność
w Polsce
Częściowy outsourcing księgowości

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe