Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna swoją działalność, czy też funkcjonuje na rynku od lat, świadczymy usługi księgowe dostosowane do jej specyficznych potrzeb.
Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna działalność (start up), czy już funkcjonuje na rynku i niezależnie od jej struktury kontrolingu i sprawozdawczości, nasze usługi zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb i świadczone z zaangażowaniem.

Pracujemy zarówno z wykorzystaniem systemów wdrożonych w Crowe (SAP, IFS, Exact), jak również na dowolnym systemie wdrożonym i wykorzystywanym przez Klienta.

System ERP IFS wdrożyliśmy - jako jedyni na rynku - w obliczu zwiększonych wymagań stawianych firmom świadczącym usługi outsourcingu. ERP IFS oprócz podstawowych funkcji finansowo-księgowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów wspiera rozwój firm w kraju i za granicą poprzez:

 • skalowalność dostosowaną do wielkości firmy
 • dostępność w licznych wersjach językowych i wsparcie przedsiębiorstw w wielu krajach
 • zapewnienie bezkonkurencyjnego wsparcia logistycznego
  i zarządzania zleceniami
 • integrację z zewnętrznymi systemami logistycznymi, przetwarzania dokumentów oraz innymi aplikacjami
 • integrację z systemem bankowym i zapewnienie dwukierunkowego transferu danych elektronicznych
 • zapewnienie najwyższego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych
 • całodobowy, bezpieczny, zdalny dostęp do danych
 • kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych
  i pakietów konsolidacyjnych
 • optymalizację procesów księgowych i zapewnienie terminowego dostarczenia danych finansowych

Usługi z zakresu księgowości:

 • Prowadzenie ksiąg wg przepisów polskich i MSSF/MSR
 • Przygotowanie raportów dla GUS
 • Weryfikacja księgowań
 • Przyg. dokumentów rejestracyjnych (US, GUS, itp.)
 • Przygotowanie deklaracji VAT / VAT UE
 • Przygotowanie raportów dla NBP
 • Przygotowywanie przelewów
 • Wsparcie przy wdrożeniu systemu księgowego
 • Wyliczenie zobowiązania CIT
 • Wystawianie faktur
 • Przygotowanie raportów dla Zarządu (w tym skonsolidowanych raportów)
 • Oprac. planu kont wraz z polityką rachunkowości
 • Przygotowanie deklaracji CIT         
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego
 • Windykacja należności
 • Opracowanie formatu raportu dla zarządu
 • Przygotowanie innych deklaracji (PCC, DT-1, DN-1, IFTR, etc.)
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Wsparcie podczas audytu
 • Przygotowanie INTRASTAT
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowej
 • Przegląd ksiąg rachunkowych
 • Szybki przegląd księgowej sytuacji firmy
 • Przegląd księgowo-podatkowy
 • Przegląd efektywności działu finansowo-księgowego
Anti-crisis shield

Tarcza antykryzysowa – konsultacje dla firm

Tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg rozwiązań
pomocowych dla małych, średnich i dużych firm. Z których elementów pakietu może
skorzystać Państwa firma i jak uzyskać taką pomoc?

Kontakt

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe