Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

Oferujemy kompleksową obsługę procesów finansowo - księgowych, zapewniając klientom realizację usług z zachowaniem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi.
Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

Oferujemy kompleksową obsługę procesów finansowo - księgowych, zapewniając klientom realizację usług z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi.

Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna działalność (start up), czy już funkcjonuje na rynku i niezależnie od jej struktury kontrolingu i sprawozdawczości, nasze usługi księgowe zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb i świadczone z zaangażowaniem.

Outsourcing księgowości - systemy

Obsługa księgowa realizowana przez Crowe bazuje zarówno na wykorzystaniu systemu IFS wdrożonego w naszej firmie, jak również dowolnego systemu finansowo – księgowego wykorzystywanego przez Klienta do prowadzenia ksiąg zgodnie z polskimi przepisami, np. SAP, Exact, SUN System, CDN XL, Navision.

System ERP IFS wdrożyliśmy - jako jedyni na rynku - w obliczu zwiększonych wymagań stawianych firmom świadczącym usługi outsourcingu. ERP IFS oprócz podstawowych funkcji finansowo-księgowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów wspiera rozwój firm w kraju i za granicą poprzez:

 • skalowalność dostosowaną do wielkości firmy
 • dostępność w licznych wersjach językowych i wsparcie przedsiębiorstw w wielu krajach
 • zapewnienie bezkonkurencyjnego wsparcia logistycznego
  i zarządzania zleceniami
 • integrację z zewnętrznymi systemami logistycznymi, przetwarzania dokumentów oraz innymi aplikacjami
 • integrację z systemem bankowym i zapewnienie dwukierunkowego transferu danych elektronicznych
 • zapewnienie najwyższego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych
 • całodobowy, bezpieczny, zdalny dostęp do danych
 • kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych
  i pakietów konsolidacyjnych
 • optymalizację procesów księgowych i zapewnienie terminowego dostarczenia danych finansowych

Outsourcing księgowy - zakres usług:

Oferujemy następujące usługi z zakresu outsourcingu księgowości:

 • Prowadzenie ksiąg wg przepisów polskich i MSSF/MSR
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Przygotowanie deklaracji VAT / VAT UE
 • Wyliczenie zobowiązania CIT
 • Przygotowanie raportów dla Zarządu (w tym skonsolidowanych raportów)
 • Przygotowanie raportów dla GUS
 • Przygotowanie raportów dla NBP
 • Przygotowanie INTRASTAT
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego
 • Wsparcie podczas audytu
 • Przygotowanie deklaracji CIT
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowej
 • Przygotowanie innych deklaracji (PCC, DT-1, DN-1, IFTR, etc.)
 • Opracowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości
 • Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych (US, GUS, itp.)
 • Weryfikacja księgowań
 • Wystawianie faktur
 • Windykacja należności
 • Przegląd ksiąg rachunkowych
 • Przegląd księgowo-podatkowy
 • Przegląd efektywności działu finansowo-księgowego
 • Wsparcie przy wdrożeniu systemu księgowego
 • Opracowanie formatu raportu dla zarządu
Anti-crisis shield

Tarcza antykryzysowa – konsultacje dla firm

Tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg rozwiązań
pomocowych dla małych, średnich i dużych firm. Z których elementów pakietu może
skorzystać Państwa firma i jak uzyskać taką pomoc?

Kontakt

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe