Uslugi

Usługi

Crowe jest wiodącą grupą, która oferuje profesjonalne rozwiązania z zakresu rachunkowości, audytu i doradztwa podatkowego oraz biznesowego. Naszym celem jest zapewnienie polskim i zagranicznym klientom jak najlepszej obsługi w zakresie Business Processes Outsourcing (BPO), podatków, niezależnego audytu i innych usług finansowych przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i globalnych zasobów Crowe Global.

Oferujemy wsparcie w zakresie: 

Audyt i usługi poświadczające
Naszym Klientom przekazujemy wartościowe informacje, które pomagają zabezpieczyć biznes i dostarczyć narzędzia, zapewniające dalszy rozwój firmy.
Doradztwo podatkowe
Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy oczekuj aktywnego podejścia i adekwatnych porad, które umożliwią im optymalizację podatkową, zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym.
Konsulting
Nasze usługi obejmują każdy wymiar funkcjonowania firmy klienta od strategii i działalności operacyjnej przez szeroko pojęte finanse aż do zarządzania własnością intelektualną.
Outsourcing usług księgowych
Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna swoją działalność, czy też funkcjonuje na rynku od lat, świadczymy usługi księgowe dostosowane do jej specyficznych potrzeb.
Elektroniczny obieg dokumentów
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozszerzyliśmy zakres usług outsourcingu księgowego o możliwość Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
Usługi IT
Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów ERP oraz procesów i narzędzi bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego narzędzia  i jakość jego wdrożenia jest kluczowa i ma bezpośredni wpływ na zysk firmy.
Outsourcing kadr i płac
Usługi outsourcingu kadr i płac świadczy Contract Administration – spółka z naszej Grupy.
Usługi prawne
Usługi prawne świadczy kancelaria TGC Corporate Lawyers - spółka z naszej Grupy.
Ochrona danych osobowych
Nasze usługi obejmują m.in. usługę zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD), wsparcie IOD, audyty i przeglądy zgodności z RODO, szkolenia z RODO oraz tematów ochrony danych osobowych. 
Audyt i usługi poświadczające
Naszym Klientom przekazujemy wartościowe informacje, które pomagają zabezpieczyć biznes i dostarczyć narzędzia, zapewniające dalszy rozwój firmy.
Doradztwo podatkowe
Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy oczekuj aktywnego podejścia i adekwatnych porad, które umożliwią im optymalizację podatkową, zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym.
Konsulting
Nasze usługi obejmują każdy wymiar funkcjonowania firmy klienta od strategii i działalności operacyjnej przez szeroko pojęte finanse aż do zarządzania własnością intelektualną.
Outsourcing usług księgowych
Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna swoją działalność, czy też funkcjonuje na rynku od lat, świadczymy usługi księgowe dostosowane do jej specyficznych potrzeb.
Elektroniczny obieg dokumentów
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozszerzyliśmy zakres usług outsourcingu księgowego o możliwość Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
Usługi IT
Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów ERP oraz procesów i narzędzi bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego narzędzia  i jakość jego wdrożenia jest kluczowa i ma bezpośredni wpływ na zysk firmy.
Outsourcing kadr i płac
Usługi outsourcingu kadr i płac świadczy Contract Administration – spółka z naszej Grupy.
Usługi prawne
Usługi prawne świadczy kancelaria TGC Corporate Lawyers - spółka z naszej Grupy.
Ochrona danych osobowych
Nasze usługi obejmują m.in. usługę zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD), wsparcie IOD, audyty i przeglądy zgodności z RODO, szkolenia z RODO oraz tematów ochrony danych osobowych.