Aplikacja na biegłego rewidenta

apikacja na bieglego rewidenta

Aplikacja na biegłego rewidenta

Poland Audit Services, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, przyjmie kandydatów na aplikacje na biegłego rewidenta do biur w Warszawie i we Wrocławiu.

Aplikacja odbywać się będzie na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

Możliwość współpracy na podstawie umowy o aplikację.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: tamara.gieros@crowe.pl