Aplikacja na bieglego rewidenta

Aplikacja na biegłego rewidenta

apikacja na bieglego rewidenta

Aplikacja na biegłego rewidenta

Poland Audit Services, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, przyjmie kandydatów na aplikacje na biegłego rewidenta do biur w Warszawie i we Wrocławiu.

Aplikacja odbywać się będzie na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

Możliwość współpracy na podstawie umowy o aplikację.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: [email protected]