Publikacje

Informacja o cenach transferowych za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Informacja o cenach transferowych za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wkrótce upływa termin na złożenie informacji o cenach transferowych przez podmioty, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.