Vat

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Konsulting

Zarządzanie projektami to usługa skierowana do firm, które odczuwają potrzebę stworzenia od podstaw lub unowocześnienia kultury zarządzania projektami w swojej organizacji. Wiele firm, które dynamicznie się rozwija i prowadzi coraz więcej przedsięwzięć, nie posiada skutecznej metodyki zarządzania projektami. Taka metodyka pozwoli dostarczyć informacji czy działania są wykonywane w efektywny sposób, a cele biznesowe realizowane.

Stosowana przez ekspertów Crowe metodyka zarządzania projektami umożliwia wymierne usprawnienie codziennej pracy przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie obejmuje zestaw procesów, procedur i narzędzi wspierających dane przedsięwzięcie od etapu pomysłu, przez jego zainicjowanie, zaplanowanie i realizację aż po kontrolę efektywności.

Zarządzanie projektami – zakres usługi:

 • Zdefiniowanie celów projektu oraz stworzenie karty zarządzania projektem.
 • Wybór najlepszej metodologii zarządzania projektem z grona najlepszych światowych standardów (PMI, Prince2, Scrum, Agile).
 • Objęcie funkcji Kierownika projektu.
 • Uczestnictwo w pracach Komitetu Sterującego.
 • Podział zadań w projekcie wraz ze zdefiniowaniem jego kamieni milowych.
 • Przygotowanie harmonogramu projektu z uwzględnieniem ścieżki krytycznej.
 • Zdefiniowanie struktury projektu oraz typów relacji pomiędzy zadaniami.
 • Budżetowanie projektu i zarządzanie finansami w projekcie.
 • Zdefiniowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań oraz etapów ich realizacji.
 • Określenie produktów projektu wraz z zdefiniowaniem kryteriów ich odbioru.
 • Podział odpowiedzialności w projekcie oraz zaplanowanie spotkań projektowych.
 • Przygotowanie się do radzenia sobie z ryzykami i szansami.
 • Zarządzanie dokumentacją projektową oraz nadzorowanie realizacji umowy projektowej.
 • Kierowanie przepływem informacji zarządczej i komunikacją wewnątrzprojektową.

  W ramach zarządzania portfelem projektów wskażemy:

 • jak stosować mechanizmy kontroli postępu wielu projektów,
 • jak elastycznie reagować na zmiany,
 • jak wyznaczać zadania krytyczne z punktu widzenia realizacji całego portfela,
 • jak koordynować projekty realizowane przez wielu dostawców,
 • jak zbudować Biuro Zarządzania Projektami.

  Zarządzanie projektami – korzyści:

  Dokładne ścieżki postępowania dla interesariuszy, kierowników, sponsorów, członków zespołów, kadry zarządzającej oraz wszystkich innych zaangażowanych w dane przedsięwzięcie.

 • Lepsza komunikacja między poszczególnymi zespołami i członkami zespołów.
 • Podniesienie skuteczności i efektywności realizacji projektów.
 • Kontrola ryzyk, postępów i interwencji wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.
 • Budowa kompetencji w zakresie nowoczesnych metodyk zarządzania projektami (Lean, Agile).
 • Możliwość realizacji większej ilości inicjatyw i przedsięwzięć w oparciu o tę samą pulę zasobów.
 • Budowa innowacyjnej kultury organizacyjnej w oparciu o koncepcje ciągłego doskonalenia procesów.

 

Usprawniając procesy zarządzania projektami, poprawimy jakość realizacji celów strategicznych organizacji i pomożemy dostosowywać ją do dynamicznej rzeczywistości biznesowej.

 

 

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe