Zarządznie finansami

Zarządzanie finansami

Zarzadznie finansami

Symptomy możliwości usprawnień są widoczne w firmie i dla jej najważniejszych interesariuszy

Jeśli zaobserwowali Państwo negatywne zjawiska w swojej firmie, takie jak:

 • wydłużone terminy raportowania statutowego lub grupowego
 • trudności w przeprowadzeniu konsolidacji wyników bądź uzgodnienia wewnętrznych rozrachunków
 • brak dokładnej informacji zarządczej płynącej z systemu rachunkowości
 • konieczność zatrudniania kolejnych pracowników w dziale księgowości jako centrum kosztów
 • błędy lub powtarzające się pytania ze strony grupy kapitałowej odnoszące się do raportowania
 • brak wdrożonych zasad corporate governance w zakresie zarządzania finansami
 • brak odpowiednich narzędzi do kontrolowania inwestycji lub działań operacyjnych

oznacza to, że czas na wdrożenie istotnych zmian.

Zwrot w funkcjonowaniu firmy nastąpi, gdy jej kierownictwo podejmie skuteczne działania w celu skorygowania niewłaściwie funkcjonujących mechanizmów, które będą na tyle radykalne, aby poprawić wyniki działalności.

Zakres naszego doradztwa

Zapewniamy profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu tych bardzo trudnych procesów zmian dzięki możliwości budowy interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z ekspertów w obszarze: audytu i zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwem, w tym optymalizacji procesów, finansów, prawa i podatków.
Nasze wsparcie obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu właściwe funkcjonowanie obszaru finansów i procesów, których sprawność wynika wprost z właściwej rachunkowości zarządczej:

Obszary

Kompetencje

Korzyści

Rachunkowość i raportowanie

Zespół doświadczonych konsultantów oraz księgowych

 • Skrócenie czasu trwania standardowych procesów księgowych (fakturowanie, zamknięcie miesiąca lub kwartału)
 • Opracowanie narzędzi informatycznych usprawniających procesy księgowe
 • Ograniczenie kosztów prowadzenia księgowości (w tym zatrudnienia)
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów procesowych

 

 

Rachunkowość zarządcza

 

Zespół specjalistów z dziedziny kontrollingu, planowania i budżetowania

 • Wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej
 • Dostarczenie odpowiedniej informacji zarządczej mającej kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji operacyjnych
 • Przygotowanie pracowników do korzystania z nowych narzędzi – szkolenia

 

 

Zasady corporate governance i nadzór w zakresie finansów

 

Zespół specjalistów z obszaru finansów oraz zarządzania ryzykiem

 • Wdrożenie zasad corporate governance dla spółek notowanych na giełdzie i New Connect oraz rozproszonych grup kapitałowych
 • Wdrożenie narzędzi kontroli i nadzoru nad spółkami i inwestycjami joint venture
 • Wdrożenie zasad i rozwiązań pozwalających kontrolować efektywność prowadzonych projektów
  i działań

 

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe