Nasz Zespół

Nasz Zespół

Zespół Crowe odpowiada za strategię, dba o rozwój i codzienne zarządzanie firmą. Dzięki osobom zarządzającym nasz firma osiągnęła wielkość, która sytuuje ją na strategicznej pozycji wśród największych firm w swojej branży.

Nasz Zespół

Izabela Kuśmierz-Latała
Izabela Kuśmierz-Latała
CEO, Partner
Crowe
Marta Łyczewska
Marta Łyczewska
COO, Partner
Crowe
Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe
Marta Cyganik
Marta Cyganik
Dyrektor Oddziału Crowe we Wrocławiu
Crowe
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe
Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe
Wolfgang Stanclik
Wolfgang Stanclik
Partner, Dział Audytu
Crowe
Katarzyna Chodorowska
Katarzyna Chodorowska
Menedżer w Dziale Audytu
Crowe
Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe
Mateusz Kocur
Mateusz Kocur
Dyrektor Działu HR
Crowe
Jacek Bartnik
Jacek  Bartnik
Dyrektor Działu IT
Crowe
Urszula Kałużyńska
Urszula Kałużyńska
Marketing Manager
Crowe