kobieta-biznes-Crowe

Program poleceń

Poleć kandydata do pracy i odbierz 3000 złotych!

Znasz kogoś, kto chciałby dołączyć do zespołu, w którym będzie miał okazję rozwijać swoje kompetencje i zdobywać cenne doświadczenia?

Weź udział w programie poleceń Grupy Advartis i zdobądź 3000 zł brutto!

Nagrodę można uzyskać polecając kandydata na jedno z poniższych stanowisk:

Specjalista/tka ds. Płac z językiem angielskim  

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Opis stanowiska:

 • Samodzielne obsługiwanie niestandardowych i bardziej skomplikowanych usług płacowych i procesów dla klientów,
 • Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US, PFRON, GUS,
 • Udział i/ lub nadzór nad wdrażaniem nowych klientów lub wdrażaniem nowych usług,
 • Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac dla Klientów i na potrzeby wewnętrzne,
 • Kontakty z klientami, również w języku angielskim.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w naliczaniu wynagrodzeń,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację z klientami(pisemna, oraz telefoniczna),
 • Praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik oraz programów pakietu MS Office (zwłaszcza Excel),
 • Umiejętność pracy w zespole.

Księgowa z j. angielskim / Wrocław

Opis stanowiska:

 • Autoryzacja płatności w imieniu klienta,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wymaganych przepisami sprawozdań statystycznych, NBP, w powierzonych spółkach,
 • Obsługa audytów i kontroli podatkowych w powierzonych spółkach,
 • Kontakty w imieniu klienta z odpowiednimi urzędami w powierzonych spółkach,
 • Sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w dziale księgowym, w tym minimum rok na stanowisku Młodszej księgowej,
 • Bardzo dobra znajomość zasad księgowania, a także znajomość przepisów księgowych i podatków,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B1),
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ( w szczególności programu Excel),
 • Umiejętność wyciągania wniosków i analizy danych, a także ustalania priorytetów,
 • Pro klienckie podejście do rozwiązywania zleconych zadań.

Mile widziane: Wykształcenie wyższe na kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia bądź pokrewne. 

Audit Consultant / Warszawa

Opis stanowiska:

 • Udział w weryfikacji sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości),
 • Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań,
 • Udział w inwentaryzacjach zapasów i środków trwałych wykonywanych w ramach badania sprawozdań, lub na dodatkowe zlecenie klientów,
 • Udział w audytach firm z różnych sektorów,
 • Samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie procedur detalicznych oraz analitycznych podczas badania sprawozdań finansowych,
 • Stała i efektywna komunikacja z klientem,
 • Codzienna praca w zespole pod nadzorem doświadczonych osób,
 • Stały rozwój wiedzy merytorycznej oraz umiejętności miękkich.

Wymagania:

 • 1 roczne doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację, w tym znajomość języka branżowego (poziom B1/B2),
 • Wielozadaniowość, doskonała organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • Łatwość komunikowania się, sumienność i zaangażowanie,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Zdolność analitycznego i logicznego myślenia, a także wyciągania wniosków,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excela,
 • Gotowość odbywania podróży służbowych.

Aby wziąć udział w programie przekaż nam adres e-mail lub link do profilu LinkedIn osoby, którą polecasz. Możesz zrobić to na stronie Program Poleceń - Advartis lub wysłać na adres: [email protected]. Nie przesyłaj CV polecanego. 

3000 zł brutto otrzymają osoby polecające kandydata, który pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i przepracuje w strukturach naszej Grupy minimum 6 miesięcy.

Szczegółowy regulamin programu znajduje się na stronie: https://advartis.eu/kariera/program-polecen/