Doradztwo podatkowe

Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy oczekują aktywnego podejścia i adekwatnych porad, które umożliwią im optymalizację podatkową, zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym.
Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Czy Twoja firma jest efektywna podatkowo?

Każdego dnia - gdzieś na świecie - regulacje podatkowe, przepisy i traktaty ulegają zmianie. Strategie stosowane by obniżyć podatki wczoraj, dziś mogą nie działać. Nowe możliwości, zaoszczędzenia pieniędzy mogą być pominięte - zwłaszcza, przy wejściu na nowe rynki. Zespół podatkowy w Państwa firmie może nie mieć czasu i możliwości, aby nadążyć za każdym niuansem.

Firmy, odnoszące największe sukcesy rozważają konsekwencje podatkowe przed podjęciem decyzji biznesowych, więc nie płacą więcej niż wynoszą ich zobowiązania prawne. To sprawia, że międzynarodowe usługi podatkowe i konsultingowe są kluczowym elementem w globalnej strategii każdej organizacji.

Wiemy, że firmy potrzebują nie tylko usług najwyżej jakości, lecz także oczekują aktywnego podejścia i konstruktywnych porad umożliwiających obniżenie obciążeń podatkowych i usprawnienie kwestii administracyjnych związanych z podatkami, zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym. W każdej sprawie zapewniamy kompleksową analizę sytuacji klienta, obejmującą wszelkie związane z nią podatki i inne należności publicznoprawne. 

Świadcząc usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych koncentrujemy się na aspektach praktycznych, tak aby nasze porady stanowiły realną pomoc, wspierającą realizację celów biznesowych i zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych.

Wspieramy naszych klientów przy międzynarodowym planowaniu podatkowym, jak również świadczymy kompleksowe usługi w zakresie cen transferowych we współpracy z naszymi partnerami z Crowe Global w 130 państwach na całym świecie. 

Świadczone przez nas usługi w zakresie podatków pośrednich obejmują:

  • bieżącą obsługę w obszarze podatku VAT, w tym przygotowanie deklaracji podsumowujących i deklaracji Intrastat,
  • działanie w charakterze przedstawiciela podatkowego dla przedsiębiorstw spoza UE,
  • obsługę wniosków o zwrot polskiego podatku VAT dla przedsiębiorstw z UE i spoza UE,
  • usługi doradcze w zakresie podatku VAT, ceł oraz PCC,
  • rejestrację na potrzeby podatku VAT dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Pomagamy nierezydentom i rezydentom przy rozliczaniu podatków w Polsce, kładąc nacisk na optymalizację obciążeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wspieramy i reprezentujemy klientów w czasie kontroli podatkowych i skarbowych, jak również w postępowaniach celnych i podatkowych, także przed sądami administracyjnymi. W ich imieniu występujemy z wnioskami o interpretacje indywidualne.

Doradzamy klientom w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej, w tym w trakcie postępowań przygotowawczych.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego

Prawno-podatkowa obsługa transakcji kapitałowych
Optymalizacja struktur i transakcji
Prawno-podatkowa obsługa tworzenia spółek
Doradztwo w tworzeniu podmiotów za granicą
Przegląd księgowo-podatkowy
Prawno-podatkowa obsługa transakcji kapitałowych
Optymalizacja struktur i transakcji
Prawno-podatkowa obsługa tworzenia spółek
Doradztwo w tworzeniu podmiotów za granicą
Przegląd księgowo-podatkowy

Kontakt

Izabela Kuśmierz-Latała
Izabela Kuśmierz-Latała
CEO, Partner
Crowe