Doradztwo podatkowe

Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy oczekują aktywnego podejścia i adekwatnych porad, które umożliwią im optymalizację podatkową, zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym.
Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Każdego dnia - gdzieś na świecie - regulacje podatkowe, przepisy i traktaty ulegają zmianie. Strategie stosowane by obniżyć podatki wczoraj, dziś mogą nie działać. Nowe możliwości, zaoszczędzenia pieniędzy mogą być pominięte - zwłaszcza, przy wejściu na nowe rynki. Zespół podatkowy w Państwa firmie może nie mieć czasu i możliwości, aby nadążyć za każdym niuansem

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego

Prawno-podatkowa obsługa transakcji kapitałowych
Optymalizacja struktur i transakcji
Prawno-podatkowa obsługa tworzenia spółek
Doradztwo w tworzeniu podmiotów za granicą
Przegląd księgowo-podatkowy
Bezpieczeństwo podatkowe
Przeglądy (audyt) podatkowy
Due diligence podatkowe
Global Mobility Services (GMS)
Ulga IP Box
Ulga B+R
Ceny transferowe
Raportowanie schematów podatkowych MDR
Prawno-podatkowa obsługa transakcji kapitałowych
Optymalizacja struktur i transakcji
Prawno-podatkowa obsługa tworzenia spółek
Doradztwo w tworzeniu podmiotów za granicą
Przegląd księgowo-podatkowy
Bezpieczeństwo podatkowe
Przeglądy (audyt) podatkowy
Due diligence podatkowe
Global Mobility Services (GMS)
Ulga IP Box
Ulga B+R
Ceny transferowe
Raportowanie schematów podatkowych MDRFirmy, odnoszące największe sukcesy rozważają konsekwencje podatkowe przed podjęciem decyzji biznesowych, więc nie płacą więcej niż wynoszą ich zobowiązania prawne. To sprawia, że międzynarodowe usługi podatkowe i konsultingowe są kluczowym elementem w globalnej strategii każdej organizacji.

Wiemy, że firmy potrzebują nie tylko usług najwyżej jakości, lecz także oczekują aktywnego podejścia i konstruktywnych porad umożliwiających obniżenie obciążeń podatkowych i usprawnienie kwestii administracyjnych związanych z podatkami, zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym. W każdej sprawie zapewniamy kompleksową analizę sytuacji klienta, obejmującą wszelkie związane z nią podatki i inne należności publicznoprawne. Mając na uwadze potrzeby naszych klientów realizujemy kompleksowe usługi wsparcia – od analizy potrzeb, aż po egzekucję środków naprawczych.

Podatek dochodowy

Świadcząc usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych koncentrujemy się na aspektach praktycznych, tak aby nasze porady stanowiły realną pomoc, wspierającą realizację celów biznesowych i zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych.

Pomagamy nierezydentom i rezydentom przy rozliczaniu podatków w Polsce, kładąc nacisk na optymalizację obciążeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatki pośrednie

Świadczone przez nas usługi w zakresie podatków pośrednich obejmują:

  • bieżącą obsługę w obszarze podatku VAT, w tym przygotowanie deklaracji podsumowujących i deklaracji Intrastat,
  • działanie w charakterze przedstawiciela podatkowego dla przedsiębiorstw spoza UE,
  • obsługę wniosków o zwrot polskiego podatku VAT dla przedsiębiorstw z UE i spoza UE,
  • usługi doradcze w zakresie podatku VAT, ceł oraz PCC,
  • rejestrację na potrzeby podatku VAT dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Przegląd podatkowy

Audyt podatkowy jest jedną z form doradztwa podatkowego, który ma na celu weryfikację czy dany podmiot prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych. Dobrze przeprowadzony przegląd podatkowy (audyt podatkowy) umożliwia przede wszystkim identyfikację i oszacowanie potencjalnych ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bezpośrednim efektem przeglądu jest przygotowanie raportu podatkowego, w którym szczegółowo analizujemy sytuację klienta i opisujemy zidentyfikowane nieprawidłowości.  Następnie przedstawiamy możliwe rozwiązania i sposoby ograniczenia tego ryzyka.

Cel audytu podatkowego i efekt naszej analizy obejmuje szczegółowy opis ryzyk podatkowych wynikających z innych czynników niż poprawność rozliczeń CIT, VAT, PCC oraz praktyczne rekomendacje dotyczące ograniczania tych ryzyk.

Bezpieczeństwo podatkowe firmy 

Współpraca z doświadczonym doradcą podatkowym jest kluczowa, aby bezpiecznie i spokojnie rozwijać biznes. Przepisy podatkowe, orzecznictwo i interpretacje są skomplikowane oraz zmieniają się w błyskawicznym tempie. Śledzenie na bieżąco wszystkich zmian w przepisach podatkowych jest nie tylko trudne, ale i czasochłonne. Błąd w interpretacji przepisów lub w wyniku nieświadomości może słono kosztować i w konsekwencji zachwiać stabilnością finansową, dlatego też warto zatroszczyć się o bezpieczeństwo podatkowe firmy.

Doskonałym rozwiązaniem, zapewniającym utrzymanie bezpieczeństwa podatkowego firmy, jest współpraca z doświadczonym i wykwalifikowanym doradcą podatkowym, który zapewni profesjonalne wsparcie w prawidłowym rozumieniu prawa. Specjalista zajmujący się doradztwem podatkowym pomoże w rozpatrywaniu skutków zmian podatkowych w długofalowej perspektywie co pozwoli na bezpieczne rozwijanie Państwa biznesu.

Dodatkowo, w ramach naszych usług: 

  • Wspieramy naszych klientów przy międzynarodowym planowaniu podatkowym, jak również świadczymy kompleksowe usługi w zakresie cen transferowych we współpracy z naszymi partnerami z Crowe Global w 130 państwach na całym świecie;
  • Wspieramy i reprezentujemy klientów w czasie kontroli podatkowych i skarbowych, jak również w postępowaniach celnych i podatkowych, także przed sądami administracyjnymi. W ich imieniu występujemy z wnioskami o interpretacje indywidualne;
  • Doradzamy klientom w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej, w tym w trakcie postępowań przygotowawczych;
  • Przeprowadzamy due diligence podatkowe.

Kontakt

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe