Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Symptomy problemów są widoczne zarówno wewnątrz firmy, jak i dla jej otoczenia. Odpowiednio szybko podjęte kroki zaradcze umożliwią minimalizację strat i zwiększą szansę na dalszy rozwój biznesu.

Jeśli zaobserwowali Państwo negatywne zjawiska w swojej firmie, takie jak:

 • spadające marże
 • pogarszające się wskaźniki rentowności
 • kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej
 • niekontrolowany wzrost kosztów
 • utratę klientów i udziału w rynku

oznacza to, że naszedł czas na wdrożenie istotnych zmian oraz zwiększenie efektywności prowadzonego biznesu.

Pozytywna zmiana w funkcjonowaniu firmy nastąpi, gdy jej kierownictwo podejmie skuteczne działania w celu skorygowania niewłaściwie funkcjonujących mechanizmów, które będą na tyle radykalne, aby poprawić wyniki działalności.

Restrukturyzacja firmy – zakres usługi:

Zapewniamy profesjonalną pomoc i doradztwo w przeprowadzeniu tych bardzo trudnych procesów reorganizacyjnych dzięki możliwości budowy interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z ekspertów w obszarze: audytu i zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwem, w tym optymalizacji procesów, finansów, prawa i podatków.

Nasze wsparcie obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu rewitalizację firmy:

Obszary

Kompetencje

Korzyści

Strategia rynkowa firmy:

 • Produkty
 • Klienci
 • Dostawcy

 

Zespół doświadczonych konsultantów specjalizujących się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Wzrost sprzedaży
 • Wzrost udziału w rynku
 • Zredefiniowanie rynku docelowego
 • Poprawa polityki marżowej
 • Wzrost wartości EBITDA i zysku
 • Analizy ekonomiczne

 

 

Strategia operacyjna firmy:

Optymalizacja procesów sprzedażowych, produkcyjnych i logistycznych oraz procesów wsparcia

 

 

Zespół specjalistów z dziedziny optymalizacji procesów

 

 • Minimalizacja kosztów
 • Skrócenie czasu trwania procesów
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów procesowych
 • Poprawa jakości produktów i usług
 • Zwiększenie elastyczności popytu

 

 

 

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe

Restrukturyzacja firmy

Konsulting