Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Symptomy kłopotów są widoczne zarówno wewnątrz firmy jak i dla jej otoczenia

Jeśli zaobserwowali Państwo negatywne zjawiska w swojej firmie, takie jak:

 • spadające marże
 • pogarszające się wskaźniki rentowności
 • kłopoty z płynnością
 • utratę klientów i udziału w rynku

oznacza to, że czas na wdrożenie istotnych zmian oraz zwiększenie efektywności prowadzonego biznesu.

Zwrot w funkcjonowaniu firmy nastąpi, gdy jej kierownictwo podejmie skuteczne działania w celu skorygowania niewłaściwie funkcjonujących mechanizmów, które będą na tyle radykalne, aby poprawić wyniki działalności.

Zakres naszego doradztwa

Zapewniamy profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu tych bardzo trudnych procesów reorganizacyjnych dzięki możliwości budowy interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z ekspertów w obszarze: audytu i zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwem, w tym optymalizacji procesów, finansów, prawa i podatków.

Nasze wsparcie obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu rewitalizację firmy:

Obszary

Kompetencje

Korzyści

Strategia rynkowa firmy:

 • Produkty
 • Klienci
 • Dostawcy

 

Zespół doświadczonych konsultantów

 • Wzrost sprzedaży
 • Wzrost udziału w rynku
 • Zredefiniowanie rynku docelowego
 • Poprawa polityki marżowej
 • Zdefiniowanie miksu produktowego
 • Wzrost wartości EBITDA i zysku

 

 

Strategia operacyjna firmy:

Optymalizacja procesów logistycznych, produkcyjnych oraz procesów wsparcia

 

 

Zespół specjalistów z dziedziny optymalizacji procesów

 

 • Minimalizacja kosztów
 • Skrócenie czasu trwania procesów
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów procesowych
 • Poprawa jakości produktów i usług
 • Zwiększenie elastyczności popytowej

 

Strategia finansowa firmy:

 • Dobór struktury finansowania,
 • renegocjacje warunków finansowania z bankami oraz umów z kontrahentami i pracownikami

 

Zespół finansistów, specjalistów księgowo-podatkowych z wieloletnim doświadczeniem, prawnicy specjalizujący się w prawie pracy, prawie cywilnym i gospodarczym

 • Optymalizacja struktury kapitałowo-dłużnej
 • Wzrost wiarygodności wobec kontrahentów
 • Ograniczenie kosztów organizacyjnych (w tym zatrudnienia)

 

Niezależny nadzór i raportowanie do zarządu, rad nadzorczych i banków z realizacji działań restrukturyzacyjnych w obszarze rynkowym, operacyjnym i finansowym

Zespół doświadczonych biegłych rewidentów

 • Obiektywna kontrola i nadzór nad restrukturyzacją firmy

 

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe