Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Symptomy problemów są widoczne zarówno wewnątrz firmy, jak i dla jej otoczenia. Odpowiednio szybko podjęte kroki zaradcze umożliwią minimalizację strat i zwiększą szansę na dalszy rozwój biznesu.

Jeśli zaobserwowali Państwo negatywne zjawiska w swojej firmie, takie jak:

 • spadające marże
 • pogarszające się wskaźniki rentowności
 • kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej
 • niekontrolowany wzrost kosztów
 • utratę klientów i udziału w rynku

oznacza to, że naszedł czas na wdrożenie istotnych zmian oraz zwiększenie efektywności prowadzonego biznesu.

Pozytywna zmiana w funkcjonowaniu firmy nastąpi, gdy jej kierownictwo podejmie skuteczne działania w celu skorygowania niewłaściwie funkcjonujących mechanizmów, które będą na tyle radykalne, aby poprawić wyniki działalności.

Restrukturyzacja firmy – zakres usługi:

Zapewniamy profesjonalną pomoc i doradztwo w przeprowadzeniu tych bardzo trudnych procesów reorganizacyjnych dzięki możliwości budowy interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z ekspertów w obszarze: audytu i zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwem, w tym optymalizacji procesów, finansów, prawa i podatków.

Nasze wsparcie obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu rewitalizację firmy:

Obszary

Kompetencje

Korzyści

Strategia rynkowa firmy:

 • Produkty
 • Klienci
 • Dostawcy

 

Zespół doświadczonych konsultantów specjalizujących się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Wzrost sprzedaży
 • Wzrost udziału w rynku
 • Zredefiniowanie rynku docelowego
 • Poprawa polityki marżowej
 • Wzrost wartości EBITDA i zysku
 • Analizy ekonomiczne

 

 

Strategia operacyjna firmy:

Optymalizacja procesów sprzedażowych, produkcyjnych i logistycznych oraz procesów wsparcia

 

 

Zespół specjalistów z dziedziny optymalizacji procesów

 

 • Minimalizacja kosztów
 • Skrócenie czasu trwania procesów
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów procesowych
 • Poprawa jakości produktów i usług
 • Zwiększenie elastyczności popytu

 

 

 

Restrukturyzacja firmy

Konsulting

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe

Zobacz także

Pandemia stawia przed biznesem wiele wyzwań. Przy okazji wymusza wiele zmian. Jest to dobry moment na weryfikację modelu biznesowego organizacji.
Co czeka e-commerce? Nikt nie wie, ale obszar ten jest zależny od rozwoju technologii, których tempo i kierunki rozwoju zaskakują.
Jak dostosować strategię firm do nowych warunków, aby ułatwić im funkcjonowanie w post-pandemicznej rzeczywistości?
Koncentracja zarządów na kosztach funkcjonowania firm to jeden z efektów obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19.
Pandemia stawia przed biznesem wiele wyzwań. Przy okazji wymusza wiele zmian. Jest to dobry moment na weryfikację modelu biznesowego organizacji.
Co czeka e-commerce? Nikt nie wie, ale obszar ten jest zależny od rozwoju technologii, których tempo i kierunki rozwoju zaskakują.
Jak dostosować strategię firm do nowych warunków, aby ułatwić im funkcjonowanie w post-pandemicznej rzeczywistości?
Koncentracja zarządów na kosztach funkcjonowania firm to jeden z efektów obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19.