Optymalizacja procesów księgowych dla grupy kapitałowej z branży produkcyjnej

Case study: Optymalizacja procesów księgowych 

Klient: Grupa kapitałowa z branży produkcyjnej
Optymalizacja procesów księgowych dla grupy kapitałowej z branży produkcyjnej

Zakres projektu:

 • Analiza procesów biznesowych w obszarze księgowym - dla kilku firm w grupie.
 • Ocena wykorzystania zasobów – analiza kompetencji i zakresu obowiązków pracowników oraz ich podziału w badanym obszarze.
 • Identyfikacja obszarów wymagających poprawy i wprowadzenia usprawnień - w procesach wewnątrz działu oraz na styku z innymi obszarami (procesy, działania operacyjne, systemy).
 • Opracowanie listy rekomendowanych zmian - mających na celu zwiększenie efektywności oraz optymalizację realizowanych procesów.
 • Wskazanie procesów kwalifikujących się do automatyzacji – z potencjałem do skrócenia czasochłonności i zminimalizowania ilości czynności wykonywanych manualnie.
 • Dyskusja nad rekomendacjami - ustalenie priorytetów i dalszych działań.
 • Przygotowanie map procesów biznesowych z uwzględnieniem przedyskutowanych usprawnień.
 • Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za poszczególne procesy.
 • Wsparcie we wdrożeniu wybranych rekomendowanych usprawnień – jeśli nie było to możliwe wewnętrznie.

Korzyści dla klienta:

 • Zwiększenie efektywności procesów księgowych poprzez eliminację wąskich gardeł oraz odpowiednie ułożenie punktów decyzyjnych.
 • Skrócenie czasochłonności działań poprzez zmniejszenie liczby kroków w procesach.
 • Skrócenie o 2 dni procesu zamknięcia miesiąca.
 • Zwiększenie jakości pracy działu księgowości poprzez eliminację potencjalnych błędów i ryzyk oraz odpowiednie ułożenie punktów kontrolnych.
 • Rozpoczęcie procesu automatyzacji działań biznesowych, dzięki ich odpowiedniej identyfikacji i dostosowaniu do wdrożenia RPA.
 • Zmniejszenie o 20% ilości raportów oraz czynności wykonywanych manualnie.
 • Poprawa współpracy z innymi działami – takimi jak dział sprzedaży lub IT – dzięki usprawnieniu procesów i wdrożeniu otwartych dyskusji.
 • Wzrost motywacji pracowników, dzięki doprecyzowaniu ich roli w procesie oraz otwartej dyskusji na temat niedogodności i pomysłów zmian.
 • Wygospodarowanie dodatkowego czasu, który pracownicy mogą wykorzystać na inne czynności.

Zobacz także: Case study: Zarządzanie ryzykiem

Nasz ekspert

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe

Optymalizacja procesów księgowych

Konsulting