audit

Audyt

Naszym klientom przekazujemy wartościowe informacje, które pomagają zabezpieczyć biznes i dostarczyć narzędzia, zapewniające dalszy rozwój firmy.

Audyt i usługi poświadczające

Usługi audytorskie uznawane są za niezbędne do ustalenia wiarygodności i budowania reputacji organizacji. Firmy, które korzystają z usług audytu  z powodzeniem poprawiają jakość swojej sprawozdawczości finansowej i zyskują wiarygodność na arenie międzynarodowej.

Bez względu na zakres wymagań dotyczących badania, przekazujemy wartościowe informacje, które pozwalają mitygować ryzyka związane z prowadzoną działalnością oraz dostarczamy narzędzia wspierające rozwój firmy. Realizując usługi audytorskie dla naszych klientów wnikliwie poznajemy ich mocne i słabe strony. Naszymi zespołami obsługującymi klientów kierują partnerzy doskonale zorientowani w sektorze, w którym działa firma klienta.

Badanie sprawozdań finansowych

Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z lokalnymi standardami rachunkowości lub MSSF to z jednej strony ustawowy obowiązek, ale także okazja do osiągnięcia realnych korzyści, które pozwolą na zmianę kosztów w inwestycję.

Badanie pakietu konsolidacyjnego zgodnie z MSRF

Badanie pakietu konsolidacyjnego zgodnie z MSRF pozwala zagwarantować, że informacje niezbędne do konsolidacji są w pełni zgodne z zasadami rachunkowości grupy (m.in. MSSF oraz US GAAP) i podlegają najwyższym międzynarodowym standardom w zakresie rewizji finansowej.

Audyt wewnętrzny i przeglądy finansowe

Nasze usługi audytu wewnętrznego oraz przeglądy finansowe identyfikują obszary ryzyka stanowiącego największe zagrożenie dla efektywności operacyjnej i umożliwiają wdrożenie ulepszeń w tych obszarach. Oferujemy także Audyt SOX.

Audyt – pozostałe usługi

Nasi eksperci przeprowadzają badania na potrzeby sądu, tzw. forensic audits, badania transakcji, zapisów księgowych i systemów kontroli wewnętrznej, których celem jest dostarczenie kierownictwu i organom zewnętrznym informacji niezbędnych, aby podejmować kluczowe decyzje w obliczu znanych bądź potencjalnych zagrożeń.

Usługi z zakresu audytu

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Audyt SOX
Badanie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu 
i rady nadzorczej
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Audyt SOX
Badanie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu 
i rady nadzorczej

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe