Audyt ryzyka w procesie Order-To-Pay

Case study: Zarządzanie ryzykiem

Audyt ryzyka w procesie Order-To-Pay

Klient: Globalny potentat z branży chemicznej
Audyt ryzyka w procesie Order-To-Pay

Zakres projektu:

 • Analiza procesu realizacji płatności - od momentu złożenia zapotrzebowania do zwolnienia płatności (ang. Order-To-Pay)
 • Identyfikacja ryzyk w przebiegu procesu:
 • ryzyka finansowe
 • ryzyka operacyjne
 • ryzyka biznesowe
 • ryzyka prawne
 • ryzyka rynkowe
 • ryzyko nadużyć
 • Opracowanie listy rekomendowanych zmian mających na celu minimalizację lub wyeliminowanie ryzyk, w szczególności w zakresie potencjalnych nadużyć finansowych
 • Przygotowanie Mapy Ryzyk wraz z priorytetyzacja i wskazaniem działań minimalizujących
 • Scenariusze materializacji ryzyk wraz z oceną konsekwencji i siły wpływu na spółkę
 • Weryfikacja i przygotowanie Macierzy Uprawnień do podejmowania decyzji biznesowych i finansowych w ramach realizacji procesu
 • Testowanie najbardziej wrażliwych części procesu:
  • rejestr źródeł ryzyka
  • zdefiniowanie populacji
  • dobór próby
  • testy
 • Spotkania z członkami zespołów w celu precyzyjnego ustalenia podziału odpowiedzialności pomiędzy osobami obsługującymi proces
 • Opracowanie planu audytów rocznych weryfikujących poprawność realizowanych w procesie działań
 • Elementy zarządzania zmianą poprzez spotkania i komunikację z członkami zespołów realizujących proces.

 

Korzyści dla klienta:

 • Zmniejszenie ryzyk w procesie Order-To-Pay poprzez diagnozę sytuacji oraz szczegółowy plan zmian minimalizujący możliwość wystąpienia wskazanych ryzyk
 • Poprawa wewnętrznej komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi realizującymi proces wraz z uszczegółowieniem podziału obowiązków w ramach realizacji procesu
 • Macierz Uprawnień Decyzyjnych precyzująca procedury akceptacji dokumentów
 • Plan działań obejmujący katalog wymaganych zmian wraz z korzyściami wynikającymi z ich realizacji mający na celu minimalizację możliwość wystąpienia ryzyk
 • Przygotowanie założeń polityki cyklicznych audytów ryzyka ramach zadań działu audytu wewnętrznego
 • Stworzenie mapy przebiegu procesu wraz z uprawnieniami decyzyjnymi poprawiająca możliwości kontroli procesu

 

Zarządzanie ryzykiem

Konsulting

Skontaktuj się z nami

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe

Zobacz także

Przyjęto projekt ustawy zmieniającej przepisy o CIT, w tym regulacje dotyczące obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych.
Od września 2022 r. kolejne rodzaje podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych trafią na mikrorachunek podatkowy.
Celem ulgi na powrót jest zachęcenie Polaków (ale i osób innych narodowości) do powrotu z zagranicy i zamieszkania na stałe w Polsce.
Przyjęto projekt ustawy zmieniającej przepisy o CIT, w tym regulacje dotyczące obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych.
Od września 2022 r. kolejne rodzaje podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych trafią na mikrorachunek podatkowy.
Celem ulgi na powrót jest zachęcenie Polaków (ale i osób innych narodowości) do powrotu z zagranicy i zamieszkania na stałe w Polsce.