Terms of Use

Zasady korzystania

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Zasady korzystania

Informacje zawarte na stronie https://www.crowe.pl (Strona) stanowią własność spółki Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o., która jest ich administratorem; informacje te stanowią jedynie ogólne wskazówki na temat określonych w nich kwestii. Zastosowanie oraz wpływ przepisów prawa może różnić się w zależności od okoliczności. Wszystkie informacje zawarte na stronie są przekazywane w “ich obecnej formie”, bez gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników otrzymanych w związku z użyciem takich informacji, oraz bez jakiekolwiek rękojmi, wyraźniej lub domniemanej, włączając bez ograniczenia zapewnienia dotyczące działania, pokupności oraz odpowiedniości do danego celu.

Informacje zawarte na stronie są przekazywane w oparciu o założenie, że autorzy i publikujące je osoby nie prowadzą działalności w obszarze świadczenia porad ani usług doradztwa prawnego, rachunkowego, podatkowego lub innych porad ani usług specjalistycznych. W związku z powyższym nie powinny być używane jako zamiennik konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi właściwymi doradcami. Przed podjęciem decyzji lub jakichkolwiek działań, należy skonsultować się z właściwym specjalistą w Państwa jurysdykcji.

W związku z faktem, iż podjęliśmy wszelkie możliwe działania, w celu zapewnienia, aby informacje zawarte na stronie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniechania, ani za wyniki uzyskane w związku z wykorzystaniem takich informacji.

Pewne linki umieszczone na stronie stanowią przekierowanie do innych stron, których administratorami są osoby trzecie, nad którymi spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o nie sprawuje kontroli. Spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. nie składa oświadczeń w przedmiocie dokładności ani jakiegokolwiek innego aspektu dotyczącego informacji zawartych na Stronie.

Spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe ani przypadkowe szkody, w tym również bez ograniczenia utratę zysków w związku z korzystaniem z lub niemożnością korzystania z niniejszej Strony lub Zawartości udostępnione lub opisanej przez stronę, nawet jeżeli spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. została powiadomiona o możliwości powstania takich szkód.

Nazwa Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o, logo Crowe oraz wszystkie inne nazwy lub logo produktów i usług Crowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe Crowe i mogą być używane jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody spółki Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. Strona może zawierać odniesienia do nazw innych spółek i produktów oraz nazw usługowych, które stanowią znaki towarowe ich właścicieli.

Spółka Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o jest członkiem Crowe Global stowarzyszenia prawa szwajcarskiego. Każda spółka należąca do grupy Crowe Global jest odrębnym i niezależnym podmiotem prawnym.

© Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o