Zarządzenie procesami

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami

Konsulting

Sprawne, efektywne i bezpieczne procesy to klucz do sukcesu w biznesie. Zakłócenia w obszarze zarządzania procesami skutkują wymiernymi stratami finansowymi, stratą czasu oraz ryzykiem utraty klientów.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji procesów dla firm mierzących się jakimikolwiek nieprawidłowościami w tym obszarze.

Zarządzanie procesami  - przykładowe zakłócenia:

 • problemy z szybkim podejmowaniem decyzji
 • nieefektywna współpraca pomiędzy działami firmy
 • biurokracja i nadmiar manualnej pracy, która utrudnia realizację zadań
 • pracownicy wykonują swoje czynności w sposób nieustrukturyzowany, bez należytej standaryzacji
 • spada efektywność i zyskowność
 • klienci są niezadowoleni i zgłaszają zastrzeżenia w odniesieniu do czasu i jakości realizacji usługi oraz do wartości użytkowej produktów
 • zauważalne są nieefektywności w funkcjonowaniu procesów, natomiast są trudne do dokładnego zidentyfikowania

Zarządzanie procesami – zakres usługi:

Usługę świadczymy standardowo w trzech etapach:

Etap I

a. Analiza procesów biznesowych i wykonywanych czynności
b. Opis wybranych procesów klienta, wskazanie obszarów nieefektywności i możliwych optymalizacji
c. Modelowanie docelowych procesów biznesowych

Etap II

a. Wdrożenie rekomendowanych zmian u klienta
b. Szkolenie i warsztaty dla pracowników klienta zaangażowanych w zmiany

Etap III

a. Zarządzanie zmianą w organizacji

b. Monitoring zmian i audyt powdrożeniowy.

Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidulanych potrzeb klienta. Dlatego istotnym procesem przed rozpoczęciem współpracy jest ich dokładne zdefiniowanie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, projekty realizujemy także poprzez wykonanie jedynie pojedynczych etapów usługi lub analizę procesów wybranej części przedsiębiorstwa.

Zarządzanie procesami – korzyści:

 • identyfikacja nieefektywności procesowych i obszarów wymagających poprawy
 • wskazanie optymalnych rozwiązań i oszczędności kosztowych
 • redukcja kosztów
 • skrócenie, usprawnienie procesów oraz przepływu informacji
 • poprawa współpracy pomiędzy działami w firmie
 • wdrożenie systemu mierników (produktywność, kontrola jakości, terminowość, itp.)
 • standaryzacja pracy
 • wzrost świadomości pracowników na temat kluczowych procesów biznesowych
 • wzrost wiedzy w zakresie kosztów danego procesu oraz sposobów optymalizacji jego rentowności i zyskowności
 • wyeliminowanie czynności zbędnych i ograniczanie tych wykonywanych nadmiarowo
 • wzrost efektywności firmy oraz trafności decyzji strategicznych.

Nasz ekspert

Jacek Włodarczyk
Jacek Włodarczyk
Senior Manager
Crowe

Zobacz także

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie to temat aktualny od wielu lat. W obecnej sytuacji gospodarczej nabrał dużo większego znaczenia i wagi
Przedstawiamy kilka praktycznych przykładów optymalizacji kosztów uwzględniających różne perspektywy.
Dobrze zdefiniowane i odpowiednio zarządzane procesy biznesowe mogą stanowić istotną przewagę konkurencyjną firmy.
Poszukiwanie rozwiązań poprawiających efektywność biznesu w obecnym czasie jest szczególnie ważne. Jak wykorzystać do tego podejście procesowe?
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie to temat aktualny od wielu lat. W obecnej sytuacji gospodarczej nabrał dużo większego znaczenia i wagi
Przedstawiamy kilka praktycznych przykładów optymalizacji kosztów uwzględniających różne perspektywy.
Dobrze zdefiniowane i odpowiednio zarządzane procesy biznesowe mogą stanowić istotną przewagę konkurencyjną firmy.
Poszukiwanie rozwiązań poprawiających efektywność biznesu w obecnym czasie jest szczególnie ważne. Jak wykorzystać do tego podejście procesowe?