Zarządzenie procesami

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami

Sprawne, efektywne i bezpieczne procesy to klucz do sukcesu

Jeśli w Państwa firmie występują zakłócenia w przebiegu procesów, co skutkuje utratą pieniędzy, czasu lub klientów oraz:

 • występują problemy z szybkim podejmowaniem decyzji
 • występuje nieefektywna współpraca pomiędzy działami firmy
 • występuje biurokracja i nadmiar manualnej pracy, która utrudnia pracę
 • pracownicy wykonują swoje czynności w sposób nieustrukturyzowany, bez należytej standaryzacji
 • spada efektywność i zyskowność
 • klienci są niezadowoleni i zgłaszają zastrzeżenia w odniesieniu do czasu i jakości realizacji usługi oraz do wartości użytkowej produktów
 • zauważalne są nieefektywności w funkcjonowaniu procesów, natomiast są trudne do dokładnego zidentyfikowania

oznacza to, że nadszedł czas na usprawnienie procesów biznesowych.

Rozwiązania

Usługę świadczymy standardowo w trzech etapach:

Etap I

a. Analizujemy procesy i wykonywane czynności
b. Opisujemy wybrane procesy klienta, wskazujemy obszary nieefektywności i możliwości optymalizacyjne
c. Modelujemy docelowe procesy biznesowe

Etap II

a. Wdrażamy rekomendowane zmiany u klienta
b. Przeprowadzamy szkolenia i warsztaty dla pracowników zaangażowanych w zmiany

Etap III

a. Monitorujemy zmiany i przeprowadzamy audyty powdrożeniowe. Nasze usługi zawsze dostosowujemy do klienta. Dlatego istotnym procesem przed rozpoczęciem współpracy jest dokładne poznanie jego potrzeb.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, projekty realizujemy także poprzez wykonanie jedynie pojedynczych etapów lub analizę tylko części przedsiębiorstwa.

Korzyści

 • identyfikacja nieefektywności procesowych i obszarów do poprawy
 • wskazanie optymalnych rozwiązań i oszczędności kosztowych
 • obniżenie kosztów
 • skrócenie, usprawnienie procesów oraz przepływu informacji
 • poprawa współpracy pomiędzy działami w firmie
 • wdrożenie systemu mierników (produktywność, kontrola jakości, terminowość, itp.)
 • standaryzacja pracy
 • wzrost świadomości pracowników na temat kluczowych procesów biznesowych
 • wzrost wiedzy w zakresie kosztów danego procesu oraz sposobów optymalizacji jego zyskowności
 • wyeliminowanie czynności zbędnych i ograniczanie tych wykonywanych nadmiarowo
 • wzrost efektywności firmy oraz trafności decyzji strategicznych.

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe