Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych

Procesy biznesowe stanowią nieodłączną część wszystkich działań realizowanych w firmach bez względu na ich wielkość czy branżę.

Optymalizacja procesów biznesowych

Konsulting

Procesy biznesowe stanowią nieodłączną część wszystkich działań realizowanych w firmach bez względu na ich wielkość czy branżę. Ich identyfikacja, opisanie, odpowiednie zarządzanie nimi i ich udoskonalanie wpływa na efektywność funkcjonowania całej organizacji i jej możliwości rozwoju.

Mając na uwadze potrzeby nowoczesnych firm oraz złożoność występujących w biznesie procesów, zespół Crowe opracował pakiet usług z zakresu optymalizacji procesów biznesowych, ich modelowania, mapowania i wdrażania. Nasze usługi mają na celu wsparcie organizacji w ustrukturyzowaniu i zwiększeniu efektywności procesów, a w rezultacie usprawnienia działania firmy i zwiększenia jej rentowności.

Optymalizacja procesów biznesowych – dlaczego warto?

Optymalizacja procesów biznesowych realizowana przez ekspertów Crowe obejmuje szereg działań nakierowanych na zwiększenie efektywności działań, rentowności i dynamiki wzrostu organizacji. Nasze usługi skierowane są do każdej wielkości firm nastawionych na zwiększanie potencjału swoich działań. Wspieramy także przedsiębiorstwa znajdujące się w kryzysowej sytuacji, w których optymalizacja procesów może okazać się kluczowym czynnikiem do uzdrowienia biznesu.

Optymalizacja procesów – najważniejsze cele

Optymalizacja procesów biznesowych odgrywa kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa i poprawę jego konkurencyjności na rynku. Pozwala firmom:

 • efektywniej wykorzystywać zasoby i wdrażać odpowiednie rozwiązania optymalizacyjne,
 • zwiększać potencjał przedsiębiorstwa i osiągać wyższe zyski z działalności,
 • zapewnić spójność procesów poprzez dostosowanie ich do struktury organizacyjnej i wyeliminować zbędne działania,
 • obniżyć koszty operacyjne,
 • przygotować procesy do wdrożenia automatyzacji i robotyzacji,
 • poprawić jakość oferowanych usług i produktów,
 • wdrożyć niezbędne zmiany w strukturze firmy prowadzące do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Optymalizacja procesów biznesowych – zakres usługi Crowe

Wsparcie ekspertów Crowe obejmuje szereg działań ukierunkowanych na zbudowanie ustrukturyzowanych procesów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej organizacji. Nasza pomoc może obejmować zoptymalizowanie wszystkich procesów lub tylko ich części. Bez względu na zakres projektu doradcy Crowe zaproponują rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb klienta, bazujące na najlepszych dostępnych na rynku technologiach, koncepcjach i praktykach biznesowych.

Ponadto, biorąc pod uwagę przenikanie się procesów w organizacji oraz analizując ich efektywność, złożoność i wydajność oferujemy:

 • mapowanie i opomiarowanie procesów,
 • identyfikację obszarów wymagających optymalizacji,
 • analizę kosztów,
 • opracowanie nowych rozwiązań i modeli procesów biznesowych prowadzących do ich całościowej optymalizacji,
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia zmian i przeprowadzenie jego realizacji,
 • stałe analizy procesów i ich dalszą optymalizację.

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe

Webinar

Jak optymalizować procesy dzięki robotyzacji?

Zobacz także

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie to temat aktualny od wielu lat. W obecnej sytuacji gospodarczej nabrał dużo większego znaczenia i wagi
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej stają przed problemem związanym z brakiem pracowników.
Dobrze zdefiniowane i odpowiednio zarządzane procesy biznesowe mogą stanowić istotną przewagę konkurencyjną firmy.
Proces optymalizacji kosztów powinien się rozpocząć dużo wcześniej niż w momencie, w którym w firmie coś zaczyna szwankować.
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie to temat aktualny od wielu lat. W obecnej sytuacji gospodarczej nabrał dużo większego znaczenia i wagi
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej stają przed problemem związanym z brakiem pracowników.
Dobrze zdefiniowane i odpowiednio zarządzane procesy biznesowe mogą stanowić istotną przewagę konkurencyjną firmy.
Proces optymalizacji kosztów powinien się rozpocząć dużo wcześniej niż w momencie, w którym w firmie coś zaczyna szwankować.