Audyt RPA

Audyt RPA

Audyt RPA

Bezpłatne konsultacje

Robotyzacja procesów biznesowych stwarza nowe możliwości biznesowe i poprawia efektywność, ale wiąże się również z nowymi ryzykami. Audyt RPA umożliwia zidentyfikowanie takich ryzyk i przygotowanie się na wypadek ich wystąpienia.  

W obecnym środowisku biznesowym, które zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, audytorzy wewnętrzni odgrywają coraz większą rolę.

Przy dynamicznym rozwoju technologii robotyzacji procesów biurowych, funkcja audytu wewnętrznego powinna z jednej strony wspierać organizacje w zarządzaniu nowymi zagrożeniami, a z drugiej pomagać w osiąganiu zakładanych celów.

Audyt robotyzacji – najważniejsze cele

Automatyzacja pracy biurowej tworzy nowe wyzwania dla audytorów, np. w jaki sposób przeprowadzić audyt programu komputerowego, który uczy się na własnych błędach i na tej podstawie koryguje swoją własną pracę. Z tego powodu audyt RPA wymaga całkiem nowego podejścia, łączącego kompetencje audytorskie z pogłębioną i praktyczną wiedzą z obszaru robotyzacji.

Audyt wewnętrzny procesów robotyzacji pozwala na:

  • wdrożenie efektywnych mierników kontroli i działań kontrolnych w procesach realizowanych przez roboty sofware’owe,
  • integrację zagadnień dotyczących ryzyka, compliance i RODO w całym cyklu życia projektów robotyzacji,
  • efektywniejsze wykorzystanie innowacji technologicznych, celem zwiększenia wydajności i skuteczności działań automatyzacji procesów.

Kontrola procesów RPA

Audyt robotyzacji procesów biznesowych pomaga zbudować system kontroli pozwalający na ocenę czy roboty działają zgodnie z przyjętymi założeniami, realizują swoje zadania w sposób kompletny i dokładny oraz zapewniający integralność procesowanych danych. Jednocześnie taki system weryfikuje możliwości poprawy efektywności całego modelu robotyzacji.

Audyt wewnętrzny RPA może przyjąć dwutorowe podejście:

  • z jednej strony zapewniając doradztwo mające na celu zwiększenie wartości dodanej generowanej przez roboty wraz z modelem optymalizacji modelu robotyzacji,
  • z drugiej będąc usługą niezależnego badania procesów zarządzania ryzykiem i kontroli w zakresie finansów, bezpieczeństwa danych, compliance czy RODO.

Jeśli organizacja rozpoczyna program robotyzacji, audyt wewnętrzny RPA zapewni ocenę poprawności przyjętych założeń jeszcze w trakcie ich realizacji. W przypadku kiedy organizacja prowadzi zaawansowane programy automatyzacji, audyt oceni skuteczność i zgodność z założeniami automatyzowanych procesów.

Audyt RPA – zakres usługi

Audyt robotyzacji Crowe pomaga zapewnić zgodność robotyzacji procesów z:

  • wewnętrznymi wymogami kontroli, tj. audytem wewnętrznym, politykami IT,
  • wymogami zewnętrznymi, jak audyt SOX,
  • politykami związanymi z bezpieczeństwem i prywatnością danych na różnych etapach automatyzacji, w tym strategii, wyboru dostawcy i funkcjonowania rozwiązania.

Niezależnie od tego, czy program robotyzacji dopiero się zaczyna, czy też działa od lat, doradztwo audytu wewnętrznego RPA zweryfikuje czy jest ona dobrze zaprojektowana i kontrolowana, gdyż w przeciwnym wypadku stanowić może istotne ryzyko w funkcjonowaniu całej organizacji.

Audyt RPA – bezpłatne konsultacje

Oferujemy bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości przeprowadzenia audytu zrobotyzowanych procesów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji oszacujemy jakie są możliwości usprawnień kontroli i efektywności zrobotyzowanych procesów w organizacji.

Skontaktuj się z ekspertem

Jak przygotować się do robotyzacji procesów?

Zobacz także:

Przedstawiamy listę 10 praktyk, których wykorzystanie może pomóc w efektywnym wdrożeniu robotyzacji w organizacji.
Nowe technologie będą kreować oblicze automatyzacji. Jak tradycyjny księgowy powinien budować karierę, by przygotować się na technologiczne zmiany?
Rozwiązania z obszaru robotyzacji są coraz powszechniej wykorzystywane w biznesie, także w działach księgowości.
Automatyzacja pracy biurowych to szansa na poprawę efektywności, ale i spore wyzwanie, z którym mierzy się coraz więcej firm.
Przedstawiamy listę 10 praktyk, których wykorzystanie może pomóc w efektywnym wdrożeniu robotyzacji w organizacji.
Nowe technologie będą kreować oblicze automatyzacji. Jak tradycyjny księgowy powinien budować karierę, by przygotować się na technologiczne zmiany?
Rozwiązania z obszaru robotyzacji są coraz powszechniej wykorzystywane w biznesie, także w działach księgowości.
Automatyzacja pracy biurowych to szansa na poprawę efektywności, ale i spore wyzwanie, z którym mierzy się coraz więcej firm.