Vat

Robotyzacja Procesów Biznesowych

Robotyzacja Procesów Biznesowych

Konsulting

Robotyzacja Procesów Biznesowych

Automatyzacja stwarza nowe możliwości poprawy produktywności, jakości i elastyczności procesów.

Robotyzacja procesów to krok w przyszłość i nowoczesne podejście do zarządzania efektywnością procesów, pozwalające na realizację czynności pomiędzy wieloma systemami informatycznymi bez ingerencji człowieka.

Robotyzacja procesów – usługę kierujemy w szczególności do firm, które:

 • poszukują wysokiej jakości, bezbłędności i terminowości realizowanych procesów,
 • mają potrzebę poprawy jakości i dostępu do informacji,
 • chcą uwolnić pracowników od żmudnych i powtarzalnych zadań,
 • szukają oszczędności w procesach biurowych,
 • chcą zmotywować pracowników do kreatywnych działań,
 • ich obecny system IT nie nadąża za potrzebami organizacji,
 • stawiają na szybkie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
 • planują rozwijać firmę i oferowane produkty,
 • zmagają się z brakiem właściwych kandydatów do pracy
Robotyzacja procesów umożliwia automatyzację powtarzalnych czynności wykonywanych przez pracowników biurowych z działów:
 • księgowych
 • HR
 • sprzedaży
 • marketingu
 • obsługi klienta

Roboty są proste i szybkie do wdrożenia bez konieczności wprowadzania zmian w istniejących systemach. Stworzone raz, działają tak długo, jak potrzeba.

Robotyzacja procesów – zakres usługi:

 • wypracowanie strategii robotyzacji procesów biurowych:
  • robotyzacja procesów księgowych,
  • robotyzacja procesów kadrowych (HR),
  • robotyzacja procesów zakupowych,
  • robotyzacja procesów sprzedaży,
  • robotyzacja procesów marketingowych (komunikacja),
  • robotyzacja procesów finansowych,
  • robotyzacja procesów logistycznych,
  • robotyzacja procesów windykacji,
 • przygotowanie techniczno-ekonomicznego studium wykonalności robotyzacji,
 • produkcję robota oraz jego wdrożenie do pracy,
 • monitoring efektywności pracy robotów wraz ze szkoleniem w zakresie ich rozwoju,
 • wdrożenie procesu zarządzania zmianą oraz stworzenia podstaw innowacyjnej kultury organizacyjnej.

Oferujemy pełny zakres wsparcia począwszy od wyboru strategii robotyzacji poprzez pełne wdrożenie rozwiązania.

Robotyzacja procesów biznesowych - korzyści:

 • automatyzacja i przyśpieszenie powtarzalnych czynności biurowych,
 • wyeliminowanie błędów w zadaniach występujących na skutek zmęczenia czy rozproszenia pracowników,
 • krótszy czas realizacji procesu oraz ciągłość jego działania w trybie 24/7,
 • wyższa jakość i wydajność bez zmian w systemach IT,
 • możliwość obsługi większej ilości zadań - wzrost zdolności operacyjnej,
 • tworzenie kultury innowacyjności opartej na wiedzy,
 • rozwój zawodowy pracowników – bardziej wartościowe kompetencje zawodowe,
 • niższe koszty procesów, zwrot z inwestycji możliwy już po kilku miesiącach od wdrożenia.
Robotyzacja procesów – bezpłatne konsultacje

Oferujemy bezpłatne konsultacje w zakresie oceny możliwości robotyzacji. W wyniku przeprowadzonych konsultacji oszacujemy jakie są możliwości poprawy efektywności procesów w organizacji.

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe
Vat

Robotyzacja procesów – konsultacje dla firm

Robotyzacja procesów zwiększa ich efektywność i generuje oszczędności, które mogą sięgać nawet 90 proc. kosztów ich realizacji.