eektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozszerzyliśmy zakres usług outsourcingu księgowego o możliwość Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozszerzyliśmy zakres usług outsourcingu księgowego o możliwość Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Tworząc system, opracowaliśmy szereg rozwiązań, które pozwalają na wyeliminowanie najczęstszych problemów, z którymi borykają się firmy:

 • ogromnych kosztów związanych z tradycyjnym obiegiem papierowym
 • konieczności fizycznej obecności przy autoryzacji faktur
 • braku informacji o aktualnym statusie dokumentów
 • czasochłonności przetwarzania informacji

Nasz system umożliwia całkowity i całodobowy dostęp (poprzez przeglądarkę internetową)– bez konieczności instalacji oprogramowania. Obok nieograniczonego wglądu zapewnimy także dodatkowe funkcjonalności, które pozwolą usprawnić administrację księgową, m.in:

 • zdalną autoryzację
 • intuicyjne i szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • możliwość śledzenia statusu dokumentów
 • automatycznie generowane przypomnienia o terminach akceptacji
 • integralność systemu – brak konieczności wprowadzania danych do innych systemów
 • archiwizowanie danych w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa
 • całkowitą eliminację papierowych faktur
 • możliwość podglądu wszystkich zeskanowanych dokumentów

Dzięki nowemu funkcjonalnemu rozwiązaniu zapewnimy nieograniczony dostęp do tworzonych przez nas raportów oraz możliwość szybkiego i samodzielnego ich generowania z wykorzystaniem archiwizowanych danych.

Kontakt

Marta Łyczewska
Marta Łyczewska
COO, Partner
Crowe