Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny obejmuje niezależne i obiektywne działania weryfikujące i doradcze, których nadrzędnym celem jest usprawnienie i udoskonalenie procesów operacyjnych w organizacji oraz zidentyfikowanie i zarządzanie obszarami największego ryzyka.

Początkowo audyt wewnętrzny koncentrował się głównie na kontrolowaniu rozliczeń księgowo-rachunkowych. Obecnie funkcja i zakres audytu wewnętrznego są znacznie szersze i obejmują wszystkie obszary organizacji. Powoduje to, że firmy coraz chętniej sięgają po usługi z zakresu audytu wewnętrznego, zwłaszcza poddające kontroli ex-ante działania operacyjne, finansowe i informatyczne przedsiębiorstw.

Zespół ekspertów Crowe oferuje kompleksowe usługi w zakresie audytu wewnętrznego, które zapewniają ciągłe doskonalenie funkcjonowania procesów przedsiębiorstwa i pozwalają wnieść do organizacji wartość dodaną. Nasi audytorzy pomogą zidentyfikować obszary największego ryzyka stanowiące zagrożenie dla efektywności operacyjnej firmy oraz wskażą kierunek i przedmiot ewentualnych zmian.

Audyt wewnętrzny – zakres usług:

  • Wsparcie przy zakładaniu funkcji audytu wewnętrznego
  • Identyfikacja obszarów ryzyka
  • Identyfikacja nieprawidłowości w funkcjonowaniu procedur
  • Proponowanie zmian i ulepszeń w procedurach

Audyt SOX

Dla spółek notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych oferujemy audyt na zgodność z ustawą SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Audyt SOX - więcej informacji

Usługi z zakresu audytu:

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Finansowe prospekty emisyjne
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Finansowe prospekty emisyjne

Kontakt

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Audyt wewnętrzny