Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Zakres usług:

  • Wsparcie przy zakładaniu funkcji audytu wewnętrznego
  • Identyfikacja obszarów ryzyka
  • Identyfikacja nieprawidłowości w funkcjonowaniu procedur
  • Proponowanie zmian i ulepszeń w procedurach

Nasze usługi w zakresie audytu wewnętrznego zapewniają ciągłe doskonalenie funkcjonowania procesów przedsiębiorstwa i pozwalają zidentyfikować obszary największego ryzyka, stanowiące zagrożenie dla efektywności operacyjnej.

Kontakt

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Audyt wewnętrzny