Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji

Konsulting

Twoje informacje są cenniejsze niż myślisz

Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych, dała Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nowe narzędzia, które mogą posłużyć do nałożenia wysokich kar finansowych na firmę, która nie spełnia wymogów ustawowych, pozbawić właściciela firmy wolności oraz nałożyć na niego osobistą karę finansową.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych powinny być dla Państwa sygnałem do wprowadzenia zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa i jakości posiadanych danych oraz rejestrów przekazywanych do GIODO.

Jeśli w Państwa firmie występują sytuacje, które mogą skutkować utratą pieniędzy, reputacji, a także karami i grzywnami, np.:

 • rozpowszechnianie  informacji wrażliwych o firmie na zewnątrz, kradzież bazy danych Klientów, wyciek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • nienależyta archiwizacja dokumentacji papierowej i elektronicznej (brak instrukcji kancelaryjnej lub archiwalnej)
 • niedostateczne przygotowanie przedsiębiorstwa na ataki hackerskie oraz nieskuteczna ochrona przed włamaniami na serwery
 • niewłaściwe niszczenie danych zarówno elektronicznych jak i papierowych
 • zdarzenia losowe - szkody będące bezpośrednim następstwem: pożaru, szkód wodociągowych itp.

oznacza to, że nadszedł czas na wdrożenie istotnych zmian w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Nasze rozwiązania

W dobie cyfryzacji i coraz większego znaczenia tajemnicy przedsiębiorstwa dla utrzymania przewagi konkurencyjnej, niezbędne jest podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych, aby dotrzymać tempa innym graczom na rynku.

Oferujemy następujące rozwiązania:

 • konsultacje i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • audyt zarządzania informacją w firmie oraz po stronie kontrahentów
 • audyt środowiska teleinformatycznego
 • szkolenia pracowników i kontrahentów z zakresu prawa i dobrych praktyk
 • wdrożenia systemów wspierających zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • standaryzacja polityk w całej organizacji, w tym wdrożenie wymagań korporacyjnych w oddziałach lokalnych
 • wsparcie przy tworzeniu dokumentacji i zabezpieczeń związanej z bezpieczeństwem informacji
 • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • wdrażanie międzynarodowej normy standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Korzyści

 • zapobieganie grzywnom i odpowiedzialności karnej
 • zminimalizowanie ryzyka i kosztów wynikających z ujawnienia informacji poufnych
 • ochrona reputacji i wizerunku firmy
 • minimalizacja ryzyka prawnego
 • bezpieczny obieg informacji w organizacji
 • bezpieczne archiwizowanie danych
 • spełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną danych osobowych
 • wzrost świadomości pracowników i dostawców w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienie ciągłości działania organizacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (lokalizacje i serwery zapasowe).

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe