Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Nasze usługi obejmują m.in. usługę zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD), wsparcie IOD, audyty i przeglądy zgodności z RODO, szkolenia z RODO oraz tematów ochrony danych osobowych. 

Ochrona danych osobowych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych wprowadzają wiele zmian w podejściu do tego zagadnienia. Oferujemy rozwiązania w tym zakresie dla klientów z każdej branży na każdym etapie dostosowania firmy do nowych przepisów. Projekty mogą dotyczyć całości organizacji lub wybranych jej obszarów.

Nasze usługi z zakresu ochrony danych osobowych obejmują:

outsourcing Inspektora Ochrony Danych,

  • usługa opieki Inspektora Ochrony Danych,
  • audyty i przeglądy zgodności z RODO,
  • wdrożenie RODO,
  • szkolenia/warsztaty z RODO, także w dedykowanych obszarach firmy np. HR i rekrutacja,
  • HotDesk RODO,
  • testy penetracyjne,
  • doradztwo ISO27001.

Outsourcing IOD

Usługa dla wszystkich klientów, chcących zachować zgodność z RODO oraz potrzebujących eksperta w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli Państwa firma przetwarza duże ilości danych osobowych w ramach swojej codziennej działalności, ta usługa jest dla Państwa.

Opieka IOD

Usługa dla klientów, którzy z różnych względów potrzebują opieki zewnętrznego IOD. Nasi eksperci w zakresie RODO i ochrony danych osobowych doradzą, zweryfikują i pokierują wewnętrznego IOD w najbardziej skomplikowanych kwestiach. Podpowiemy, jak prowadzić rejestr czynności, rejestr naruszeń, jak i kiedy zgłaszać naruszenia do organu nadzorczego, jakie procedury i instrukcje są potrzebne dla zachowania zgodności z RODO.

Audyty i przeglądy zgodności z RODO

Usługa dla klientów, którzy chcą się upewnić, że ich działania w zakresie ochrony danych osobowych zmierzają w dobrym kierunku. Podczas audytu zweryfikujemy dokumentację pod kątem zgodności z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, dokonamy przeglądu procesów i zakresu danych w tych procesach, sprawdzimy procedury związane z realizacją pra osób fizycznych czy zgłaszaniem naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wdrożenie RODO

Usługa dla klientów, którzy chcą być zgodni z przepisami RODO. Nasi eksperci przygotują wymagane wzory dokumentów, zarekomendują rozwiązania dotyczące zabezpieczeń danych osobowych stosowanych u Klienta. Oferujemy indywidualne podejście do klientów z różnych sektorów gospodarki.

Szkolenia/Warsztaty RODO

Szkolenia przygotowane indywidualnie dla klienta z zakresu zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z RODO. Oferujemy także szkolenia zgodności z RODO w Dziale HR z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy.

HotDesk RODO

Usługa wsparcia dla klientów, którzy potrzebują eksperckiej porady w nagłych wypadkach jak np. naruszenie ochrony danych osobowych. Nasi specjaliści doradzą, co zrobić, gdy zostanie skradziony lub zaginie nośnik danych, nastąpi włamanie do pomieszczeń lub zasobów, w których przetwarza się dane osobowe.

Testy penetracyjne

Usługa dla klientów, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo aplikacji dostępnych z Internetu czy stron www. Testy są wykonywane przez certyfikowanych pentesterów, a raport z testów pokazuje podatności z podziałem na ich krytyczność.

Doradztwo ISO27001

Usługę doradczą ISO dedykujemy klientom szukającym bezpieczeństwa informacji przy jednoczesnej dbałości o jakość zgodnie z Systemami Zarządzania ISO. Nasi certyfikowani audytorzy mogą przeprowadzić dla Państwa audyty, wdrożenia lub konsultacje w zakresie procesów i dokumentacji bezpieczeństwa informacji.

Wsparcie wdrożenia systemu klasy GRC

Współpracujemy z wiodącą polską firmą dostarczającą system klasy GRC (Governance, Risk Assessment, Compliance). System zapewnia kontrolę nad procesami ładu korporacyjnego, audytami i assessmentami, rejestrami RODO oraz rejestrami systemów informatycznych.

W trakcie wdrożenia pomożemy Państwu dostosować system do potrzeb firmy i procesów oraz doradzić zakres funkcji systemu.

Outsourcing IOD 
Opieka Inspektora Ochrony Danych
Audyt RODO
Monitoring zgodności z RODO
Outsourcing IOD 
Opieka Inspektora Ochrony Danych
Audyt RODO
Monitoring zgodności z RODO

Skontaktuj się z nami

Violetta Matusiak
Violetta Matusiak
Inspektor Ochrony Danych

Zobacz także

Branżowe kodeksy postępowania RODO to wytyczne dotyczące stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w poszczególnych sektorach.
Wnioski o udostępnienia danych osobowych od instytucji publicznych. Jakie dane przekazać i w jaki sposób to zrobić?
W większości firm działy HR to miejsce, gdzie przetwarza się najwięcej danych osobowych. Które dokumenty z tego obszaru podlegają audytom RODO?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił porozumienie Privacy Shield, które było podstawą prawną przekazywania danych z UE do USA.
Branżowe kodeksy postępowania RODO to wytyczne dotyczące stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w poszczególnych sektorach.
Wnioski o udostępnienia danych osobowych od instytucji publicznych. Jakie dane przekazać i w jaki sposób to zrobić?
W większości firm działy HR to miejsce, gdzie przetwarza się najwięcej danych osobowych. Które dokumenty z tego obszaru podlegają audytom RODO?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił porozumienie Privacy Shield, które było podstawą prawną przekazywania danych z UE do USA.