Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

W obliczu planowanych zmian w zakresie tzw. podatku od deszczu, coraz więcej firm zostanie objętych obowiązkiem uiszczania tej opłaty. Służymy wsparciem w weryfikacji czy jest ona konieczna.

Podatek od deszczu

Doradztwo podatkowe

Podatek od deszczu – czym jest?

Jak określa ustawodawca, podatek od deszczu to rodzaj opłaty z tytułu utraconej retencji. Tego typu opłaty obowiązują również w innych krajach, m.in. w Niemczech czy Szwecji. Często nazywa się go też podatkiem od betonu lub od zabetonowania, gdyż to właśnie ilość zabudowanej działki decyduje o tym, czy opłata będzie obowiązywała czy nie.

Ile wynosi podatek od deszczu?

W Polsce podatek od deszczu obowiązuje od stycznia 2018 roku na podstawie ustawy o Prawie wodnym. Wysokość świadczenia uzależniona jest przede wszystkim od powierzchni zabudowy i jest ustalana poprzez iloczyn:

  • jednostkowej stawki opłaty
  • liczby metrów kwadratowych utraconej powierzchni biologicznej
  • czasu określonego w latach.

Wraz z początkiem roku 2022 ustawa - Prawo wodne ma zostać znowelizowana, przez co znacznie więcej gospodarstw domowych oraz firm zostanie objętych obowiązkiem płacenia kolejnego podatku.

Dowiedz się więcej: Zmiany w podatku od deszczu od 1 stycznia 2022 r.

W pierwotnej wersji do uiszczenia opłaty zobowiązani byli właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, jeżeli były one zabudowane w więcej niż 70%. Projekt zmian legislacyjnych przewiduje zaostrzenie tych wymagań:

Poprzez zabudowę należy rozumieć zarówno posadowienie domu, garażu, jak i wybudowanie tarasu lub parkingu, albo nawet przykrycie powierzchni biologicznie czynnej (gruntu) kostką brukową.

Podatek od deszczu – jak możemy pomóc?

W obliczu planowanych zmian w zakresie tzw. podatku od deszczu, coraz więcej firm zostanie objętych obowiązkiem uiszczania tej opłaty. Konieczna będzie weryfikacja konieczności zapłaty podatku deszczowego, w tym min. wykonanie pomiarów i planu zagospodarowania terenu z rozliczeniem poszczególnych grup powierzchni.

Podatek od deszczu – zakres usług:

  • Weryfikacja obowiązku podatkowego - we współpracy z geodetą, służymy wsparciem w określaniu sum poszczególnych grup powierzchni i weryfikacji czy konieczna jest zapłata podatku.
  • Wsparcie przy sporządzaniu i składaniu oświadczeń - w przypadku powstania obowiązku uiszczania tej opłaty, istotne będzie złożenie stosownego oświadczenia do organu gminy, w granicach którego znajduje się grunt będący podstawą naliczenia podatku. Dokument taki należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe