Vat

Ceny transferowe

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy coraz szerszego grona podmiotów a rozliczenia między podmiotami powiązanymi cieszą się wzrastającym zainteresowaniem ze strony organów skarbowych. Z roku na rok ustawodawca wprowadza kolejne nowelizacje, a obowiązujące przepisy stają się bardziej restrykcyjne i niejednoznaczne. Nowe wymogi, rozszerzenie definicji powiązań, częste kontrole oraz zwiększone sankcje sprawiają, że obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych stał się sporym wyzwaniem dla wielu firm, wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia.

Dokumentacja cen transferowych

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku zespół ekspertów Crowe przygotował pakiet usług obejmujący kompleksowe wsparcie i doradztwo dla firm w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych. Nasi doradcy nie tylko pomogą wyeliminować ryzyka podatkowe przygotowując dokumentację w pełni zgodną z wymogami ustawowymi, ale również doradzą w kwestii wyboru polityki cen transferowych dopasowanej do indywidulanych potrzeb i struktury danej grupy kapitałowej oraz konkretnego przedsiębiorstwa wielonarodowego.

Polityka cen transferowych

Warto podkreślić, że poza ograniczeniem ryzyka, przemyślana polityka cen transferowych może pomóc w osiągnięciu celów biznesowych w całej grupie kapitałowej i tym samym może stać narzędziem skutecznego i efektywnego prowadzenia biznesu.

Ceny transferowe – zakres usług:

  • Sporządzanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych
  • Dostosowanie istniejącej dokumentacji cen transferowych do polskich wymogów
  • Doradztwo w zakresie opracowywania i wdrażania polityki cen transferowych
  • Sporządzanie analizy danych porównawczych (tzw. analiza benchmarkingowa)
  • Weryfikacja działań związanych z cenami transferowymi
  • Wsparcie w zakresie opracowywania polityki cen transferowych opisującej zasady rozliczeń stosowanych w grupie podmiotów powiązanych i jej wdrożenia w organizacji
  • Doradztwo w przypadku kontroli podatkowej i prowadzenie postępowań dotyczących porozumień cenowych z organami podatkowymi
  • Działania edukacyjne: warsztaty i szkolenia z obszaru cen transferowych

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Zobacz także:

30 listopada opublikowana została ustawa o zmianach w podatkach dochodowych, wśród których znalazły się uproszczenia w zakresie cen transferowych.
Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na rozliczenia transakcji z podmiotami powiązanymi, szczególnie w wymiarze międzynarodowym.
W ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 wydłużono terminy związane z obowiązkami dokumentacyjnymi w zakresie cen transferowych.
Koronawirus SARS-CoV-2 wpływa na światową gospodarkę, w tym wywierając wpływ na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.
30 listopada opublikowana została ustawa o zmianach w podatkach dochodowych, wśród których znalazły się uproszczenia w zakresie cen transferowych.
Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na rozliczenia transakcji z podmiotami powiązanymi, szczególnie w wymiarze międzynarodowym.
W ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 wydłużono terminy związane z obowiązkami dokumentacyjnymi w zakresie cen transferowych.
Koronawirus SARS-CoV-2 wpływa na światową gospodarkę, w tym wywierając wpływ na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe 

Doradztwo podatkowe