Raportowanie CBAM

Raportowanie CBAM

Raportowanie CBAM

Doradztwo podatkowe

Raportowanie CBAM, obowiązek w ramach unijnej polityki klimatycznej

UE realizuje szereg działań dla zrównoważonej klimatycznie Europy. Kluczowa inicjatywa w tym zakresie to Europejski Zielony Ład. Jednym z jego mechanizmów jest CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

W ramach CBAM przedsiębiorcy wprowadzający na teren UE określone towary będą zobowiązani do zakupu certyfikatów emisji oraz przedstawienia deklaracji CBAM. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r. oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z 17 sierpnia 2023 r. doprecyzowujące obowiązki sprawozdawcze w okresie przejściowym CBAM.

Dowiedz się więcej o CBAM: CBAM – rewolucja celna w Europie

CBAM – raportowanie w okresie przejściowym

Zanim nabywanie certyfikatów emisyjnych CBAM stanie się koniecznością (1 stycznia 2026 r.), w latach 2024-2025 obowiązki wybranych importerów mają ograniczać się do corocznego raportowania CBAM. Pd 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. obowiązuje tzw. okres przejściowy.

W okresie przejściowym importerzy sprowadzający objęte regulacjami produkty mają obowiązek raportowania całkowitej wbudowanej emisji gazów cieplarnianych tychże towarów. Do takich towarów zaliczamy m.in. cement, żelazo i stali, aluminium, nawozy sztuczne oraz energię elektryczną.

Pierwsze deklaracje CBAM powinny zostać złożone za IV kwartał 2023 r. do końca stycznia 2024 r. Zasadniczo deklaracje CBAM mają być składane do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano importu towarów objętych obowiązkiem raportowania.

Dowiedz się więcej: CBAM - nowe obowiązki dla importerów od 1 października 

Raportowanie CBAM – wsparcie dla przedsiębiorców objętych nowym obowiązkiem

CBAM to dla wielu przedsiębiorców, importerów lub pośrednich przedstawicieli celnych, przede wszystkim nowe obowiązki. Chociaż w okresie przejściowym organy celne mają informować podatników o obowiązku sprawozdawczym, to pierwsze sprawozdania należy złożyć już niebawem, w okresie do 31 stycznia 2024 r. dla towarów przywiezionych w czwartym kwartale 2023 r.

Dowiedz się więcej: Podatek węglowy – pierwsze raporty CBAM do 31 stycznia 2024 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa usługi kompleksowego wsparcia dotyczącego spełniania wymogów UE w zakresie CBAM. Nasza pomoc obejmuje szereg działań mających na celu zarówno przygotowanie organizacji do nowych obowiązków, jak i sprostanie im w okresie przejściowym oraz po wdrożeniu pełnej regulacji i wejściu w życie przepisów o konieczności zakupu certyfikatów CBAM. 

Łącząc doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów z wielu obszarów oferujemy kompleksowe wsparcie dla firm objętych obowiązkiem raportowania CBAM.

Raportowanie CBAM – jak możemy pomóc?

Raportowanie CBAM - zakres usług Crowe:

Ustalenie produktów objętych obowiązkiem CBAM

 • Przygotowanie zwięzłego memorandum dotyczącego produktów objętych obowiązkiem raportowania według dostarczonej listy produktów z przypisanymi kodami nomenklatury scalonej CN (w zależności od liczby kategorii towarów).

Analiza obowiązków w CBAM dla importerów

Przygotowanie instrukcji podatkowej dotyczącej obowiązków związanych z przywozem towarów na teren celny Unii Europejskiej:

 • Zestawienie obowiązków dotyczących raportowania emisji z produkcji wyrobów objętych CBAM,
 • Opis procesu raportowania,
 • Wskazanie koniecznych danych od dostawców,
 • Opis koniecznych do wdrożenia procesów w okresie przejściowym CBAM,
 • Kształt ewidencji CBAM i wymogi dotyczące jej prowadzenia,
 • Wskazanie sposobów raportowania,
 • Zakres raportów CBAM,
 • Postępowania administracyjne w zakresie CBAM – procedura wezwania do korekty,
 • Sankcje CBAM,
 • Informacja o obowiązkach w docelowym systemie CBAM.

Analiza obowiązków w CBAM dla dostawców spoza UE

Przygotowanie memorandum podatkowego dotyczącego obowiązków dostawców spoza UE związanych z eksportem Towarów na teren celny Unii Europejskiej, obejmującego:

 • Zestawienie obowiązków dotyczących raportowania emisji z produkcji wyrobów ze stali i aluminium,
 • Dane objętych systemem monitorowania emisji,
 • Opis metod raportowania,
 • Wskazanie procesów produkcyjnych objętych monitorowaniem emisji,
 • Opis sposobu i instrukcji monitorowania emisji wg RW Komisji (UE) 2023/1773,
 • Przygotowanie bazy danych w formacie .accdb lub. xslx do pomiaru emisji, wg projektu CBAM communication template for installations Komisji Europejskiej.

Hotline CBAM

Proponujemy bieżące wsparcie, zapewniające wygodny dostęp do naszych ekspertów w określonym wymiarze godzin miesięcznie.

Prowadzenie ewidencji CBAM do marca 2024

Obejmuje prowadzenie ewidencji CBAM na podstawie danych od importerów i dostawców według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Raportowanie CBAM

Bieżące, kwartalne raportowanie CBAM na portalu UUM&DS CBAM po złożeniu dwóch pierwszych raportów.

Postępowania CBAM

Wsparcie w postępowaniach prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami dot. procedur określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w szczególności dot. korekt i sprostowań raportów CBAM.

Zobacz także: CBAM – wsparcie dla agencji celnych 

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe