Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

Działalność w ramach PSI i SSE

Działalność w ramach PSI i SSE 

Doradztwo podatkowe

Jeśli Twoja firma rozważa nową inwestycję lub już działa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) i Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce, Crowe oferuje szerokie wsparcie na każdym etapie działalności inwestycyjnej.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Wprowadzona w 2018 roku Polska Strefa Inwestycji (PSI) to narzędzie wsparcia dla inwestorów zastępujące wcześniejsze Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). PSI  oferuje inwestorom możliwość uzyskania ulg podatkowych przy realizacji nowych inwestycji na terenie Polski. Co ważne, to wsparcie dostępne jest nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale również dla MŚP. PSI koncentruje się głównie na sektorze przemysłu i nowoczesnych usług.

Ulgi podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Za pomocą PSI inwestorzy mogą uzyskać zwolnienie z CIT lub PIT w związku z realizacją nowych projektów inwestycyjnych w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej jako procent od kosztów nowej inwestycji. Wysokość pomocy publicznej zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wybranej lokalizacji. W niektórych regionach Polski można odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

Okres korzystania z ulgi podatkowej zależy od wybranej lokalizacji i wynosi 10, 12 lub 15 lat lub do wyczerpania limitu zwolnienia. Wybór zależy od inwestora i jego strategii. Warto zaznaczyć, że dla reinwestycji, czyli inwestycji w istniejących zakładach, koszty obniża się o 50%.

Przykład: Zakładając, że średniej wielkości przedsiębiorca inwestuje 5 mln złotych w nowe moce produkcyjne w województwie podkarpackim z intensywnością pomocy publicznej wynoszącą 60%, może uzyskać zwolnienie podatkowe do 3 mln złotych. Oznacza to, że przez 15 lat lub do osiągnięcia tego limitu, przedsiębiorca nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości blisko 16 mln złotych.

Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne - Jak możemy pomóc?

Pomagamy firmom w efektywnym wykorzystaniu dostępnych ulg podatkowych w ramach PSI i SSE:

Nasze wsparcie obejmuje, m.in. usługi takie jak:

 1. Analiza inwestycji
  Ocena różnych sposobów korzystania z ulg podatkowych w PSI.
 2. Doradztwo podatkowe
  Pomoc w rejestracji firmy i bieżące wsparcie podatkowe, szczególnie dla inwestorów zagranicznych.
 3. Interpretacje podatkowe
  Śledzenie orzecznictwa podatkowego i uzyskiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 4. Analiza ryzyka
  Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego dla firm w SSE i PSI.
 5. Szkolenia
  Organizacja warsztatów i seminariów dotyczących prawa podatkowego i unijnego prawa pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych w SSE i PSI.
 6. Zwolnienie z podatku od nieruchomości
  Pomoc w ubieganiu się o zwolnienie od tego podatku w ramach pomocy inwestycyjnej.

Gdzie szukać informacji o PSI?

Polska Strefa Inwestycji jest uregulowana na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i zastępuje wcześniejszy mechanizm pomocy publicznej dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Obecnie inwestorzy nie mogą uzyskać nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, ale mogą skorzystać z decyzji o wsparciu nowych inwestycji w ramach PSI.

Więcej szczegółowych informacji na temat warunków uzyskania ulgi w poszczególnych lokalizacjach można znaleźć na oficjalnej stronie Mapy Polskiej Strefy Inwestycji Witamy | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy. Uwzględnijmy, że warto szukać terenów inwestycyjnych w granicach dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych, gdzie także można korzystać z wsparcia przez okres 15 lat. Ostatnio, rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (sejm.gov.pl) roku ułatwiło dostęp do wsparcia w przypadku reinwestycji, czyli inwestycji związanych z rozszerzeniem istniejących zakładów.

Nasz ekspert

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe