kobieta -kostka-swiatlo

Ulga IP Box

Agata Nieżychowska
kobieta -kostka-swiatlo

Czym jest ulga IP Box?

Od 1 stycznia 2019 roku dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej (IP) wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub nabycia usług B+R od innych podmiotów, podlegają opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT.

Regulacje dotyczące tzw. IP Box mają stanowić zachętę dla podatników prowadzących działalność B+R, a jednocześnie nie wykluczają możliwości skorzystania z samej ulgi B+R. IP Box został wdrożony i funkcjonuje w innych państwach, m.in. na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, Holandii, czy Luksemburgu.

Co jest objęte preferencyjnym opodatkowaniem?

Obniżoną stawką podatku objęte będą dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którymi są:

 • prawa do wynalazku (patenty) i dodatkowe prawa ochronne na wynalazek, 
 • prawa ochronne na wzór użytkowy,
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, 
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin, 
 • prawa z rejestracji  produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • prawa do programu komputerowego. 

Aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatku prawa te muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Przepisy o kwalifikowanych prawach własności intelektualnej można stosować też do ekspektatywy uzyskania tych praw w związku z dokonanym zgłoszeniem lub złożeniem wniosku do właściwego organu.

Zobacz także: IP Box dla programistów

Podstawę opodatkowania stanowi suma osiągniętych w danym roku podatkowym kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Wysokość dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uwzględniana w podstawie opodatkowania, ustalana jest przy użyciu wskaźnika obliczonego wg. specjalnego wzoru zamieszczonego w przepisach (wskaźnik liczony w oparciu o poniesione kwalifikowane koszty).

Do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zaliczany będzie dochód z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu.

Straty poniesione z kwalifikowanych praw własności intelektualnej można odliczać od dochodu związanego z tym samym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej lub tym samym rodzajem produktu lub usługi, w których wykorzystane zostało to kwalifikowane prawo (w kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych).

Jak możemy pomóc?

Doradcy Crowe pomogą w identyfikacji działalności innowacyjnej, kwalifikacji kosztów, przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej skorzystanie z opisywanych narzędzi w efektywny i bezpieczny sposób. W szczególności:

 • Przeanalizujemy posiadane/wytwarzane/ulepszane prawa własności intelektualnej w zakresie możliwości zastosowania do nich ulgi B+R
 • Zidentyfikujemy koszty działalności innowacyjnej kwalifikujące się do IP Box i ulgi B+R
 • Obliczymy dochód objęty preferencyjną stawką 5% CIT
 • Opracujemy dokumentację z myślą o zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa przez pryzmat ewentualnej kontroli skarbowej
 • Doradzimy w jaki sposób inwestować w innowacyjność organizacji przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich instrumentów pomocy publicznej dostępnych na rynku.
 • Pomożemy w uzyskaniu ochrony prawnej dla praw własności intelektualnej

Ulga IP Box

Doradztwo podatkowe

IP Box dla programistów

Ulga IP Box umożliwia skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku CIT lub PIT w wysokości 5%. Crowe oferuje nie tylko wsparcie w procesie uzyskania ulgi, jej wdrożenia i rozliczenia, ale także zapewnia usługi komplementarne, np. obsługę księgową.

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe