global-mobility-services-man-mountain-travel

Global Mobility Services

Global Mobility Services

Doradztwo podatkowe

Nasze wsparcie

W ramach usług Global Mobility Services oferujemy kompleksową obsługę prawną pracowników delegowanych. Doradzamy w zakresie prawa pracy, podatków dochodowych, jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych dla różnego rodzaju wyjazdów pracowniczych:

 • Podróży służbowych
 • Wyjazdów krótkoterminowych trwających do 6 miesięcy
 • Tymczasowych oddelegowań trwających od pół roku do dwóch lat
 • Wyjazdów długoterminowych trwających od dwóch do pięciu lat
 • Nieokreślonych co do długości relokacji trwających powyżej pięciu lat.

Global Mobility Services – nasze usługi dla pracodawców:

 • Planowanie i przygotowanie struktur delegowania pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy i obowiązków imigracyjnych
 • Doradztwo w zakresie planowania podatkowego związanego z oddelegowaniem pracownika zagranicę
 • Określenie rezydencji podatkowej pracownika na podstawie polskich oraz międzynarodowych przepisów
 • Ustalenie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne
 • Rejestracja pracodawców zagranicznych w Polsce i polskich za granicą na potrzeby podatków dochodowych i ubezpieczeń społecznych
 • Prowadzenie listy płac dla pracownika oddelegowanego
 • Wsparcie w zarządzaniu kwestiami powstania tzw. zakładu zagranicznego pracodawcy.

Global Mobility Services – wsparcie dla pracowników delegowanych:

 • Pomoc w zakresie obowiązków imigracyjnych
 • Rejestracja pracownika dla potrzeb uzyskania numerów identyfikacyjnych
 • Przygotowanie spotkania podatkowego z omówieniem implikacji oddelegowania w zakresie obowiązków podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych, zarówno w kraju oddelegowującym, jak i w kraju oddelegowania
 • Uzyskiwanie zaświadczeń i certyfikatów rezydencji podatkowej z urzędu skarbowego
 • Uzyskiwanie zaświadczeń A1 potwierdzających podleganie europejskiemu koordynacyjnemu ubezpieczeniu społecznemu
 • Doradztwo w zakresie przyszłej emerytury.

Usługi GMS świadczymy przede wszystkim dla spółek delegujących swoich pracowników do pracy zagranicą, dla firm zatrudniających obcokrajowców w Polsce oraz dla międzynarodowych korporacji, które prowadzą programy wymiany i pozyskiwania talentów. W naszej działalności wspieramy również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umów zleceń, o dzieło, kontraktów managerskich i powołań.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Zobacz także

Kiedy pracodawca zagraniczny zobowiązany jest do wdrożenia PPK, a kiedy nie musi tworzyć Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Pracodawcy zagraniczni, którzy nie posiadają w Polsce siedziby, oddziału, przedstawicielstwa i nie prowadzą w Polsce działalności gospodarczej
30 lipca 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników
Zatrudnienie pracownika w Polsce przez zagranicznego pracodawcę nieposiadającego tutaj siedziby nie zawsze będzie wiązać się z powstaniem zakładu
Kiedy pracodawca zagraniczny zobowiązany jest do wdrożenia PPK, a kiedy nie musi tworzyć Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Pracodawcy zagraniczni, którzy nie posiadają w Polsce siedziby, oddziału, przedstawicielstwa i nie prowadzą w Polsce działalności gospodarczej
30 lipca 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników
Zatrudnienie pracownika w Polsce przez zagranicznego pracodawcę nieposiadającego tutaj siedziby nie zawsze będzie wiązać się z powstaniem zakładu