Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Od stycznia 2021 roku wybrani podatnicy zostali zobligowani do sporządzania i publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Za niedopełnienie tego obowiązku firmom grożą kary finansowe.

Strategia podatkowa

Doradztwo podatkowe

Czym jest strategia podatkowa?

Strategia podatkowa powinna zawierać informacje na temat podejścia danego podatnika do wypełniania obowiązków podatkowych, np. stosowanych procedurach oraz działaniach, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. Należy w niej uwzględnić także m.in. transakcje z podmiotami powiązanymi, rozliczenia podatkowe w tzw. rajach podatkowych czy wnioski o interpretację przepisów podatkowych, złożone do odpowiednich organów.

Ujawnienie tak szczegółowych informacji z jednej strony ma służyć zapewnieniu transparentności podatkowej, z drugiej jednak może narazić firmy na ryzyko częstszych kontroli skarbowych.

Strategia podatkowa dla przedsiębiorstw została przez nas szczegółowo omówiona na naszym webinarze: Strategia podatkowa i najważniejsze zmiany w CIT

Strategia podatkowa przedsiębiorstw  – których firm dotyczy?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do przygotowywania i upubliczniania informacji dotyczącej realizowanej strategii podatkowej są zobowiązane następujące podmioty:

 • podatnicy o przychodach w roku podatkowym powyżej 50 mln EUR;
 • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wielkość przychodów);

W przypadku grup kapitałowych strategia podatkowa musi uwzględniać zarówno grupę, jak i wszystkie spółki wchodzące w skład grupy.

Publikacja strategii podatkowej – termin

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej należy opublikować na stronie internetowej podatnika lub na stronie internetowej podmiotu powiązanego (jeśli podmiot nie posiada własnej strony www). Jednocześnie informację o opublikowaniu strategii należy przekazać do naczelnika urzędu skarbowego.

Publikacja sprawozdania z realizacji strategii podatkowej powinna nastąpić w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Terminy dla podmiotów, w których rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

 • Strategia podatkowa za 2020 rok – do 31 grudnia 2021 (Więcej informacji znajduje się w artykule: Strategia podatkowa 2021)
 • Strategia podatkowa za 2021 rok – do 31 grudnia 2022

Strategia podatkowa dla przedsiębiorstw – jak możemy pomóc?

Stworzenie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej musi spełniać zarówno ustawowe wymogi, jak i zagwarantować bezpieczeństwo podatnikowi, udostępniającemu wrażliwe informacje. Należy pamiętać, że obowiązek sprawozdawczy dotyczy realizacji strategii podatkowej, nie samej strategii.

Zdaniem ekspertów Crowe, jednym z podstawowych elementów strategii podatkowej firmy powinny być tzw. procedury należytej staranności opracowane dla poszczególnych podatków uwzględniające model organizacyjny firmy. Procedury te bowiem pozwolą na bieżącą wewnętrzną kontrolę obszarów objętych ryzkiem podatkowym w firmie, a tym samym zminimalizują ryzyko popełnienia istotnych błędów w rozliczeniach podatkowych. 

Eksperci Crowe oferują kompleksowe wsparcie w opracowaniu strategii podatkowej i sprawozdania z jej realizacji:

 • Audyt polityk i procedur podatkowych firmy
 • Analiza procesów podatkowych w firmie
 • Identyfikacja obszarów narażonych na ryzyko podatkowe
 • Wsparcie w opracowaniu procedur należytej staranności dla poszczególnych podatków
 • Przygotowanie strategii podatkowej lub aktualizacja istniejącej strategii podatkowej
 • Przygotowanie polityki ładu podatkowego
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Zobacz także

Jedną z planowanych od 2021 roku zmian w ustawach o podatkach dochodowych jest wprowadzenie obowiązku publikowania .
W 2021 roku podatnicy podatku CIT muszą się zmierzyć z dużą ilością zmian i nowych obowiązków. Jak przygotować się do wdrożenia procedur?
Jak dostosować strategię firm do nowych warunków, aby ułatwić im funkcjonowanie w post-pandemicznej rzeczywistości?
Jedną z planowanych od 2021 roku zmian w ustawach o podatkach dochodowych jest wprowadzenie obowiązku publikowania .
W 2021 roku podatnicy podatku CIT muszą się zmierzyć z dużą ilością zmian i nowych obowiązków. Jak przygotować się do wdrożenia procedur?
Jak dostosować strategię firm do nowych warunków, aby ułatwić im funkcjonowanie w post-pandemicznej rzeczywistości?