Wyliczenie zobowiązania oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT

Wyliczenie zobowiązania 

oraz przygotowanie i złożenie deklaracji CIT

Każdy podatnik podatku dochodowego w Polsce jest zobowiązany odprowadzać w trakcie roku finansowego zaliczkę na podatek dochodowy. 

Wyliczenie zobowiązania oraz przygotowanie deklaracji CIT

Outsourcing usług księgowych

Każdy podatnik podatku dochodowego w Polsce jest zobowiązany odprowadzać w trakcie roku finansowego zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku rozliczeń miesięcznych zaliczkę należy wpłacić do 20-go dnia następnego miesiąca, w przypadku rozliczeń kwartalnych zaliczkę należy wpłacić do 20-go dnia miesiąca następującego po kwartale.

Zaliczkę na podatek można obliczyć na podstawie deklaracji składanych w latach ubiegłych (tzw. metoda uproszczona) lub na podstawie bieżących danych finansowych.

Przygotowanie deklaracji CIT – zakres usługi

W ramach usług outsourcingu księgowego oferujemy wsparcie w zakresie:

  • obliczenia wysokości miesięcznej/kwartalnej zaliczki
  • obliczenia zobowiązania wynikającego z rocznego rozliczenia podatku dochodowego lub powstałą kwotę nadpłaty
  • przygotowania rocznej deklaracji CIT8
  • złożenia rocznej deklaracji CIT8 w imieniu klienta

Jeśli Państwa rozliczenia podatkowe zostaną poddane kontroli, nasi eksperci oferują wsparcie podczas kontroli podatkowej.

Wyliczenie podatku dochodowego

Dla firm nie korzystających z outsourcingu usług księgowych i prowadzących księgowość we własnym zakresie, ale potrzebujących wsparcia w wyliczeniu podatku dochodowego, nasi eksperci oferują pomoc. W ramach takiego projektu możemy:

  • przeprowadzić weryfikację Państwa kalkulacji
  • sporządzić kalkulację w oparciu o przedstawione nam dane finansowe
  • przygotować roczną deklarację CIT8

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe