Usługa Przygotowanie raportów dla GUS

Przygotowanie raportów dla GUS

Ustawa o statystyce publicznej zobowiązuje podmioty działające w Polsce do raportowania danych niezbędnych do przeprowadzenia przez GUS badań statystycznych..

Przygotowanie raportów dla GUS

Outsourcing usług księgowych

Przygotowywanie raportów dla GUS

Ustawa o statystyce publicznej zobowiązuje podmioty działające w Polsce do raportowania danych niezbędnych do przeprowadzenia przez GUS badań statystycznych. O obowiązku raportowania decyduje branża i liczba zatrudnionych pracowników, ale może również decydować losowanie przeprowadzone przez GUS.

Raportowanie ma najczęściej charakter cykliczny:

  • miesięczny
  • kwartalny
  • półroczny
  • roczny

Przesyłanie sprawozdań odbywa się drogą elektroniczną.

Raporty dla GUS – zakres usług:

W ramach naszego wsparcia raportowania do GUS:

  • pomożemy w uzyskaniu dostępu do portalu umożliwiającego składanie raportów elektronicznie
  • przygotujemy wymagane raporty
  • złożymy raporty w Państwa imieniu

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe