Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE prowadzących działalność w Polsce

Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE

Prowadzących działalność w Polsce

Firmy z Unii Europejskiej zarejestrowane jako podatnicy VAT w Polsce zobowiązane są do przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących sprawozdawczości w Polsce.

Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE

prowadzących działalność w Polsce

Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE prowadzących działalność w Polsce

Firmy z Unii Europejskiej zarejestrowane jako podatnicy VAT w Polsce zobowiązane są do przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących sprawozdawczości w Polsce.

Prowadzenie rejestru VAT i dostarczanie plików JPK, zawierających obowiązkowy raport VAT (plik JPK_V7M lub JPK_V7K) stanowi wymóg wynikający z przepisów prawa. Struktura raportowania musi być zgodna z wytycznymi polskiego Ministerstwa Finansów. Składanie raportu wymaga użycia zaufanego podpisu elektronicznego.

Nasza firma świadczy usługi rozliczania VAT opierając się na doświadczeniu i szerokiej wiedzy eksperckiej naszych specjalistów. Rozliczanie VAT realizujemy dla wielu klientów.

Ponadto, przedsiębiorstwa prowadzące handel transgraniczny zgodnie z przepisami powinny zarejestrować się jako podatnicy VAT oraz prawidłowo i terminowo wypełniać obowiązki w zakresie sprawozdawczości VAT (w celu uniknięcia kar i grzywien).

Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE – zakres naszych usług:

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie VAT compliance skierowane do podmiotów zagranicznych mających siedzibę na terenie UE. Obejmują one następujące dedykowane usługi z obszaru rozliczania podatku VAT:

  • prowadzenie ewidencji VAT oraz przygotowywanie i składanie do urzędu skarbowego rejestrów VAT w formie pliku JPK (JPK_V7M / JPK_V7K),
  • przygotowywanie i składanie deklaracji VAT UE, jeśli jest to wymagane,
  • przygotowywanie, na wniosek organu podatkowego, innych plików JPK,
  • wsparcie w kontaktach z polskimi organami podatkowymi oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych,
  • pomoc w odzyskiwaniu podatku VAT.

Rozliczanie podatku VAT dla firm z UE – usługi uzupełniające:

  • pomoc w otwarciu rachunku bankowego, jeśli jest taka potrzeba,
  • przekazywanie deklaracji Intrastat,
  • okresowe przeglądy mające na celu ocenę prawidłowości dokonywanych rozliczeń VAT,
  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie dostaw towarów lub usług na rynku lokalnym, na terenie UE, jak również w zakresie operacji pomiędzy podmiotami z UE i spoza UE.

Zobacz także: Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT dla firm poza UE

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe