Przygotowanie sprawozdania finansowego

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Każda spółka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego przygotować sprawozdanie finansowe.

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Outsourcing usług księgowych

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej (XML) zgodnie z formatem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Przygotowywanie sprawozdań finansowych – zakres usługi

W ramach zamknięcia roku przeprowadzimy:

 • potwierdzenie sald z odbiorcami, zgodnie z przepisami
 • potwierdzenie sald z dostawcami, na Państwa życzenie
 • analizę sald i otwartych pozycji
 • zebranie kompletu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie gotowe do podpisu otrzymacie Państwo od nas maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od momentu przekazania nam ostatnich dokumentów i informacji.

Sprawozdania finansowe – usługi dodatkowe

Każdy Członek Zarządu spółki musi podpisać sprawozdanie elektronicznie. W uzyskaniu podpisu elektronicznego, sporządzeniu sprawozdania z działalności zarządu oraz zatwierdzeniu sprawozdania przez wspólników pomocy udzieli Państwu kancelaria TGC Corporate Lawyers.

Na Państwa zlecenie przygotujemy również sprawozdanie finansowe na inny dzień niż koniec roku obrotowego, które mogą Państwo potrzebować dla banku, ubezpieczyciela, leasingodawcy lub do innych celów.

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Każda Spółka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego przygotować sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej (XML) zgodnie z formatem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Jeśli będziemy dla Państwa świadczyć usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych, w ramach procedury zamknięcia roku przeprowadzimy:

 • potwierdzenie sald z odbiorcami, zgodnie z przepisami
 • potwierdzenie sald z dostawcami, na Państwa życzenie
 • analizę sald i otwartych pozycji
 • zebranie kompletu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie gotowe do podpisu otrzymacie Państwo od nas maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od momentu przekazania nam ostatnich dokumentów i informacji.

Każdy Członek Zarządu spółki musi podpisać sprawozdanie elektronicznie. W uzyskaniu podpisu elektronicznego, sporządzeniu sprawozdania z działalności zarządu oraz zatwierdzeniu sprawozdania przez wspólników pomocy udzieli Państwu kancelaria TGC (i tu link do odpowiedniej strony TGC)

Na Państwa zlecenie przygotujemy również sprawozdanie finansowe na inny dzień niż koniec roku obrotowego.

Jeśli prowadzicie Państwo księgi samodzielnie, ale potrzebujecie wsparcia w procesie przygotowania sprawozdania finansowego nasi eksperci podejmą się tego zadania.

Informacje, których będziemy od Państwa potrzebować to m.in.:

 • zestawienie obrotów i sald,
 • sprawozdanie finansowe za rok ubiegły,
 • kalkulacja podatku dochodowego,
 • kalkulacja podatku odroczonego, jeśli dotyczy
 • zestawienie zmniejszeń / zwiększeń majątku trwałego,
 • salda i obroty z podmiotami powiązanymi, oraz
 • inne dane wymagające ujawnienia w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe