Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT dla podmiotów zagranicznych w Polsce

Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT

Dla firm spoza UE

Spółki spoza Unii Europejskiej, działające w Polsce i zarejestrowane do polskiego VAT są zobowiązane do ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego. 

Przedstawicielstwo podatkowe

Outsourcing usług księgowych

Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT dla podmiotów zagranicznych w Polsce

Wymogiem prawnym jest podpisanie formalnej umowy pomiędzy podatnikiem a jego przedstawicielem fiskalnym. Umowa ta musi być również przedłożona polskim organom podatkowym. Przedstawiciel podatkowy jest również zobowiązany do podejmowania określonych działań w imieniu podatnika oraz do wypełniania obowiązków podatkowych podatnika.

Przedstawiciel podatkowy w Polsce

Na polskim rynku działa ograniczona liczba firm, które świadczą usługi przedstawicielstwa podatkowego w Polsce, ponieważ przedstawiciel podatkowy jest - wspólnie z podatnikiem - odpowiedzialny za wszystkie jego zobowiązania z tytułu podatku VAT. Ponadto, tylko osoba fizyczna lub podmiot zarejestrowany jako doradca podatkowy lub księgowy może pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego i świadczyć usługi reprezentacji podatkowej. 

Crowe Polska, bazując na doświadczeniu i szerokiej wiedzy zespołu ekspertów, od wielu lat reprezentuje wielu klientów jako ich przedstawiciel podatkowy.

Rozliczanie podatku VAT w Polsce

W przypadku przedsiębiorstw prowadzących handel transgraniczny, istotne jest dokonanie rejestracji VAT zgodne z przepisami oraz aby obowiązki w zakresie sprawozdawczości VAT były wypełniane dokładnie i terminowo (w celu uniknięcia sankcji finansowych).

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie zgodności z przepisami VAT dla podmiotów zagranicznych mających siedzibę poza UE, które obejmuje zarówno reprezentację fiskalną, jak i usługi rozliczania podatku VAT.

Reprezentacja podatkowa i rozliczanie podatku VAT w Polsce - nasze usługi:

  • prowadzenie ewidencji VAT oraz przygotowywanie i składanie pliku JPK (JPK_V7M / JPK_V7K),
  • przygotowanie i składanie deklaracji VAT UE, jeśli jest to wymagane,
  • przygotowywanie innych plików JPK na wniosek organu podatkowego,
  • pomoc w kontaktach z polskimi organami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych,
  • pomoc przy uzyskaniu zwrotu podatku VAT.

Reprezentacja podatkowa i rozliczanie podatku VAT w Polsce - usługi dodatkowe:

  • pomoc w otwarciu rachunku bankowego (w razie potrzeby)
  • składanie deklaracji Intrastat
  • okresowe przeglądy rozliczeń z tytułu VAT
  • zapewnianie bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie dostaw towarów lub usług na rynku lokalnym, w ramach UE, jak również operacji pomiędzy podmiotami z UE i spoza UE.

W przypadku zainteresowania usługą przedstawiciela podatkowego w Polsce i rozliczaniem podatku VAT, prosimy o kontakt: [email protected].

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe

Inwestuj w Polsce

Polska jest jedną z najchętniej wybieranych lokalizacji biznesowych w Europie. Centralne położenie, atrakcyjny rynek pracy i udogodnienia dla inwestorów zagranicznych to tylko niektóre korzyści z uruchomienia działalności w Polsce.