Małgorzata Dobrowolska

Małgorzata Dobrowolska

Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe
Jest związana z firmą od prawie 20 lat. Posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i jest doradcą podatkowym. Odpowiada za kontrolę jakości świadczonych usług z zakresu księgowości, podatków od osób prawnych oraz VAT dla ponad 300 klientów polskich i zagranicznych, stosujących polskie i międzynarodowe standardy. Jest również odpowiedzialna za wdrażanie i wspieranie rozwiązań z zakresu outsourcingu, szkolenie i rozwój personelu.