Przygotowanie deklaracji Intrastat

Przygotowanie deklaracji INTRASTAT

Każda spółka zarejestrowana do VAT oraz prowadząca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej jest zobowiązana do przekazywania informacji INTRASTAT po przekroczeniu progów statystycznych.

Przygotowanie deklaracji INTRASTAT

Outsourcing usług księgowych

INTRASTAT jest składany elektronicznie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja.

Progi INTRASTAT

W roku 2020 obowiązują następujące progi:

  • Próg podstawowy (limit obrotów w roku obrotowym poprzedzający rok sprawozdawczy)
  • dla przywozu 4.000.000 zł
  • dla wywozu 2.000.000 zł
  • Próg szczegółowy (limit obrotów w roku sprawozdawczym)
  • dla przywozu 65.000.000 zł
  • dla wywozu 108.000.000 zł

Deklaracje INTRASTAT – zakres usługi

W ramach naszego wsparcia raportowania INTRASTAT:

  • przygotujemy dokumenty do rejestracji
  • przygotujemy raporty bieżące w oparciu o szczegółową informację produktową otrzymaną od Państwa
  • złożymy raporty w Państwa imieniu

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe