Przygotowanie raportów dla NBP

Przygotowanie raportów dla NBP

Sprawozdawczość NBP dotyczy podmiotów krajowych (rezydentów), które dokonują międzynarodowego obrotu dewizowego z podmiotami zagranicznymi (nierezydentami).

Przygotowanie raportów dla NBP

Outsourcing usług księgowych

Przygotowanie raportów dla NBP 

Sprawozdawczość NBP dotyczy podmiotów krajowych (rezydentów), które dokonują międzynarodowego obrotu dewizowego z podmiotami zagranicznymi (nierezydentami).

Wysokość kwot, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku raportowania, sposób raportowania, zakres raportowanych danych, terminy składania raportów oraz wzory formularzy raportów określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej:

 

Wersja polska    Wersja angielska

 

Sprawozdania do NBP przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem udostępnionego portalu sprawozdawczego.

Przygotowanie raportów dla NBP – zakres usługi

W ramach naszego wsparcia raportowania do NBP:

  • pomożemy w uzyskaniu certyfikatu umożliwiającego składanie raportów elektronicznie
  • przygotujemy wymagane raporty
  • złożymy raporty w Państwa imieniu

Jeśli progi raportowania nie zostały jeszcze przez Państwa przekroczone, będziemy sytuację monitorować na bieżąco i w razie przekroczenia progów poinstruujemy Państwa jakie kroki należy zrealizować, aby rozpocząć raportowanie.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe