Częściowy outsourcing księgowości

Częściowy outsourcing księgowości

Częściowy outsourcing księgowy jest skierowany do firm, które posiadają wewnętrzny dział księgowości i potrzebują wsparcia w realizacji bieżących działań.

Częściowy outsourcing księgowości

Outsourcing usług księgowych

Częściowy outsourcing księgowości polega na przekazaniu do firmy zewnętrznej wybranych procesów księgowych lub czasowym oddelegowaniu wybranych czynności, np. w okresie dużego obciążenia pracą czy braku odpowiednich zasobów.  

Częściowy outsourcing księgowy sprawdzi się w szczególności w przypadku:

 • Braku wystarczających zasobów w zespole księgowym
 • Okresowych braków zasobów ludzkich (np. w przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich lub urlopów macierzyńskich)
 • Stałym lub czasowym braku określonych kompetencji w zespole wewnętrznym
 • Restrukturyzacji działu księgowego
 • Optymalizacji procesów księgowych

Częściowy outsourcing księgowy – przykładowy zakres usług:

 • Funkcja głównego księgowego
 • Bieżące księgowanie faktur zakupu
 • Bieżące księgowanie transakcji bankowych
 • Przygotowanie raportów VAT, JPK
 • Wyliczanie zobowiązania z tytułu CIT
 • Rozliczanie delegacji i wydatków pracowniczych, księgowanie dokumentów
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych bieżących i okresowych
 • Przygotowywanie raportów dla zarządu 
 • Okresowa weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych

Częściowy outsourcing księgowości – najważniejsze korzyści:

 • Dostęp do wiedzy ekspertów, realizujących usługi księgowe dla wielu firm z różnych sektorów
 • Zastępowalność i uzupełnienie brakujących zasobów
 • Zapewnienie płynności realizacji procesów księgowych
 • Gwarancja zgodności procesów księgowych z obowiązującymi przepisami

Zobacz naszą pełną ofertę z zakresu obsługi księgowej.

Sprawdź

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe