Usługa - przygotowanie polityki rachunkowości

Przygotowanie polityki rachunkowości 

Opracowanie polityki rachunkowości to ustawowy obowiązek dla wszystkich podmiotów, które prowadzą księgi rachunkowe. 

Przygotowanie polityki rachunkowości

Outsourcing usług księgowych

Polityka rachunkowości - co zawiera?

Opracowanie polityki rachunkowości to ustawowy obowiązek dla wszystkich podmiotów, które prowadzą  księgi rachunkowe. Za jej brak członkom zarządu spółki może grozić grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 2 lub obie kary łącznie.

Polityka rachunkowości opisuje zasady finansowe obowiązujące w firmie. Jest sporządzana w formie pisemnej i uchwalana przez zarząd.

Dobrze opracowana polityka rachunkowości zawiera elementy określone w ustawie oraz uwzględnia specyfikę działalności organizacji. Dokument powinien być także aktualizowany, jeśli zmianie ulegnie którakolwiek opisana w nim reguła.

Polityka rachunkowości zawiera takie informacje, jak:

 • rok obrotowy i okresy sprawozdawcze spółki;
 • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:
  • zakładowy plan kont, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  • wykaz ksiąg rachunkowych,
  • opis systemu przetwarzania danych,
 • system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Polityka rachunkowości – jak możemy pomóc?

Naszym klientom oferujemy:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przegląd istniejącej polityki rachunkowości

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe