Marta Cyganik

Marta Cyganik

Dyrektor Oddziału Crowe we Wrocławiu
Crowe
Marta od 2005 r. zarządza działem świadczącym usługi finansowo-księgowe i raportowania na obszarze Dolnego i Górnego Śląska. Ma ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach świadczących usługi finansowe głównie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym.
Marta ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, posiada dyplom ACCA oraz certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.