Wyceny spółek

Wyceny spółek

Wyceny spółek

Zakres usług:

  • Wyceny metodami dochodowymi
  • Wyceny metodami majątkowymi
  • Wyceny metodami porównawczymi

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w zakresie przygotowania wyceny przedsiębiorstwa. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt kompleksowych zleceń tego typu. Wśród naszych klientów są zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe koncerny. W ramach realizowanych wycen mieliśmy okazję poznać specyfikę firm działających w różnych branżach, w tym firm mających międzynarodowy charakter.  

Usługi z zakresu audytu:

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX

Kontakt

Katarzyna Chodorowska
Katarzyna Chodorowska
Menedżer w Dziale Audytu
Crowe

Audyt

Wyceny spółek