Wyceny spółek

Wyceny spółek

Wyceny spółek

Audyt

Wycena spółki

Usługa wyceny spółek skierowana jest głównie do podmiotów realizujących lub planujących realizację transakcji kupna lub sprzedaży spółki, będących w trakcie przekształcenia, zwiększania swojego kapitału lub podnoszenia wiarygodności finansowej. Ponadto wycena wartości spółki to metoda - często stosowana w trakcie postępowań sądowych - pozwalająca rzetelnie oszacować wartość danego podmiotu gospodarczego.  

W celu oszacowania wartości spółki eksperci Crowe stosują wyłącznie sprawdzone metody wyceny, m.in. metody majątkowe, dochodowe i mieszane, a także metody porównawcze. Wybór odpowiedniej metody wyceny wartości firmy zawsze zależy od oczekiwań klienta, jego potrzeb, a przede wszystkim od celu w jakim dany raport z wyceny jest sporządzany.

Nasi eksperci dysponują bogatym doświadczeniem w zakresie przygotowania wyceny przedsiębiorstw. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt kompleksowych zleceń tego typu. Wśród naszych klientów są zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże koncerny. Niejednokrotnie w trakcie realizowanych wycen współpracowaliśmy z firmami mającymi zasięg międzynarodowy oraz mieliśmy okazję poznać specyfikę przedsiębiorstw działających w przeróżnych sektorach gospodarki.  

Usługa wyceny spółki – dlaczego warto?

Usługa wyceny spółek dotyczy zarówno wyceny spółek giełdowych, jak i firm nie notowanych na WSE. Jednakże, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa, wycena wartości spółki dostarczy niezbędnych informacji pozwalających oszacować jej wartość, a także zobrazować jej bieżącą kondycję i sytuację finansową. Zebrane przez zespół Crowe dane mogą okazać się niezwykle cenne zwłaszcza w trakcie negocjacji transakcji kupna lub sprzedaży oraz mogą posłużyć do ustalanie i opracowania dalszej strategii rozwoju firmy.

Wycena wartości spółki - zakres usług:

  • Wycena spółki metodami dochodowymi
  • Wycena spółki metodami majątkowymi
  • Wycena spółki metodami porównawczymi
  • Wycena spółki giełdowej
  • Wycena spółki do sprzedaży
  • Wycena spółki do transakcji M&A

Zobacz także: Due diligence 

Skontaktuj się z ekspertem

Katarzyna Chodorowska
Katarzyna Chodorowska
Menedżer w Dziale Audytu
Crowe