Wykrywanie nadużyć gospodarczych

Wykrywanie nadużyć gospodarczych

Wykrywanie nadużyć gospodarczych

Zakres usług:

  • Badanie transakcji, zapisów księgowych i systemów kontroli wewnętrznej

Nasi eksperci przeprowadzają tzw. forensic audits. Są to badania, których celem jest dostarczenie kierownictwu i organom zewnętrznym dowodów potrzebnych do podejmowania skutecznych decyzji w obliczu znanych bądź potencjalnych zagrożeń.

Usługi z zakresu audytu:

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt procesów
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt procesów
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX

Kontakt

Wolfgang Stanclik
Wolfgang Stanclik
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Wykrywanie nadużyć gospodarczych