Wykrywanie nadużyć gospodarczych

Wykrywanie nadużyć gospodarczych

Wykrywanie nadużyć gospodarczych

Zakres usług:

  • Badanie transakcji, zapisów księgowych i systemów kontroli wewnętrznej

Nasi eksperci przeprowadzają tzw. forensic audits. Są to badania, których celem jest dostarczenie kierownictwu i organom zewnętrznym dowodów potrzebnych do podejmowania skutecznych decyzji w obliczu znanych bądź potencjalnych zagrożeń.

Kontakt

Wolfgang Stanclik
Wolfgang Stanclik
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Wykrywanie nadużyć gospodarczych