Sporządznie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Zakres usług:

  • Pomoc w sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej

Posiadamy szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według różnych standardów – badamy ich około 100 rocznie. Wielu naszych klientów sporządza sprawozdania skonsolidowane. Mamy doświadczenie w sporządzaniu wszystkich części sprawozdania finansowego w taki sposób, by przedstawiały one rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Nasza pomoc dotyczy całego sprawozdania finansowego lub wybranych jego elementów.

Usługi z zakresu audytu:

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Due diligence
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Due diligence

Kontakt

Wolfgang Stanclik
Wolfgang Stanclik
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Sporządzanie sprawozdań finansowych