Sporządznie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Audyt

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Zakres usług:

  • Pomoc w sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej

Posiadamy szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według różnych standardów – badamy ich około 100 rocznie. Wielu naszych klientów sporządza sprawozdania skonsolidowane. Mamy doświadczenie w sporządzaniu wszystkich części sprawozdania finansowego w taki sposób, by przedstawiały one rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Nasza pomoc dotyczy całego sprawozdania finansowego lub wybranych jego elementów.

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe