Badanie pakietów konsolidacyjnych

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Audyt

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Zakres usług:

  • Badanie i przegląd raportów finansowych sporządzanych na potrzeby audytorów grupy i udziałowców

Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych zawartych w pakietach konsolidacyjnych. Zbadanie pakietu konsolidacyjnego gwarantuje grupie pełną zgodność informacji niezbędnych do konsolidacji z zasadami rachunkowości grupy (m.in. MSR/MSSF i US GAAP). Spółki należące do inwestorów krajowych lub zagranicznych tworzących grupę, bardzo często mają obowiązek przygotowania raportów finansowych na potrzeby audytora grupy i udziałowców. Crowe posiada szerokie grono klientów będących spółkami należącymi do inwestorów zagranicznych. W takich przypadkach weryfikujemy i potwierdzamy poprawność sporządzenia pakietów konsolidacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w kontaktach z audytorami zagranicznych spółek dominujących. Znamy reguły sporządzania, wymagania i oczekiwania w stosunku do przygotowywanych pakietów konsolidacyjnych oraz opracowywania dokumentacji na potrzeby audytora grupowego.

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe