Audyt CSR

Audyt CSR

Audyt CSR

Zakres usług:

  • Weryfikacja przyjętych zasad i procedur
  • Pomoc w tworzeniu strategii społecznej odpowiedzialności spółki

W procesie audytu społecznego potwierdzamy spełnienie zobowiązań i odpowiedzialności spółki za wpływ jej decyzji i działań na pracowników i środowisko. Weryfikujemy, czy działania spółki są przejrzyste i etyczne, czy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i czy uwzględniają oczekiwania interesariuszy. Weryfikujemy też zgodność działań z obowiązującym prawem.

W perspektywie długofalowej spółka osiąga wyraźne korzyści z wdrożenia i stosowania strategii odpowiedzialności społecznej:

  • Wzrost zainteresowania inwestorów
  • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy
  • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi
  • Wzrost konkurencyjności
  • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
  • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

Insert Header

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt procesów
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt procesów
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX

Kontakt

Wolfgang Stanclik
Wolfgang Stanclik
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt CSR

Audyt