Audyt CSR

Audyt CSR

Audyt CSR

Audyt 

Audyt CSR

Zakres usług:

  • Weryfikacja przyjętych zasad i procedur
  • Pomoc w tworzeniu strategii społecznej odpowiedzialności spółki

W procesie audytu społecznego potwierdzamy spełnienie zobowiązań i odpowiedzialności spółki za wpływ jej decyzji i działań na pracowników i środowisko. Weryfikujemy, czy działania spółki są przejrzyste i etyczne, czy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i czy uwzględniają oczekiwania interesariuszy. Weryfikujemy też zgodność działań z obowiązującym prawem.

W perspektywie długofalowej spółka osiąga wyraźne korzyści z wdrożenia i stosowania strategii odpowiedzialności społecznej:

  • Wzrost zainteresowania inwestorów
  • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy
  • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi
  • Wzrost konkurencyjności
  • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
  • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

Skontaktuj się z ekspertem

Wolfgang Stanclik
Wolfgang Stanclik
Partner, Dział Audytu
Crowe