Due diligence

Due diligence

Due diligence

Due diligence to kompleksowa analiza sprzedawanego przedsiębiorstwa odzwierciedlająca faktyczny stan oraz kondycję organizacji.

Due diligence ma na celu identyfikację i dostarczenie niezależnej i wiarygodnej informacji zarówno inwestorowi, jak i sprzedającemu. Analiza przeprowadzana w ramach due diligence służy całościowej i wycinkowej weryfikacji spółki będącej potencjalnym obiektem nabycia lub przejęcia, stanowiąc ważny argument w negocjacjach i umożliwiając podjęcie właściwej decyzji.

Zespół ekspertów Crowe w ramach usługi due diligence doradza przy wycenie przedsiębiorstwa, pomaga wskazać zagrożenia i potencjał planowanej inwestycji, skuteczniej prowadzić negocjacje oraz zaplanować potrzebne zmiany organizacyjne, zwłaszcza dotyczące obszarów finansowych, organizacyjnych, prawnych i podatkowych organizacji.

Due diligence – zakres usług:

  • Przeprowadzenie due diligence w obszarach:
  • due diligence finansowe
  • due diligence podatkowe
  • due diligence prawne
  • due diligence IT
  • due diligence HR
  • Optymalizacja podatkowa transakcji nabycia przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie dokumentacji prawnej transakcji

Usługi z zakresu audytu:

Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Badanie sprawozdań finansowych 
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX

Kontakt

Katarzyna Chodorowska
Katarzyna Chodorowska
Menedżer w Dziale Audytu
Crowe

Audyt

Due diligence