Due diligence

Due diligence

Due diligence

Zakres usług:

  • Wykonujemy due diligence w obszarach: finansowym, podatkowym, prawnym, IT i HR
  • Optymalizujemy podatkowo transakcję nabycia przedsiębiorstwa
  • Przygotowujemy dokumentację prawną transakcji

Udzielamy szerokiego wsparcia w procesie nabycia przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie pozwala zredukować wiele potencjalnych ryzyk, które dotyczą obszarów finansowych, organizacyjnych, prawnych i podatkowych. W efekcie naszej pracy analizy biznesowe wykonywane na bazie dostarczonych danych finansowych są bardziej trafne, a zweryfikowane dane lepiej odzwierciedlają stan nabywanego przedsiębiorstwa.

Analiza due diligence służy wszechstronnej lub wycinkowej weryfikacji spółki będącej potencjalnym obiektem nabycia lub przejęcia. Due diligence jest analizą pomocną przy wycenie przedsiębiorstwa oraz ważnym argumentem w negocjacjach. Poprzez wskazanie zagrożeń i ryzyk, szans i potencjału planowanej do zakupienia firmy, pomagamy podjąć właściwą decyzję, skuteczniej prowadzić negocjacje oraz zaplanować potrzebne zmiany organizacyjne.

Kontakt

Katarzyna Chodorowska
Katarzyna Chodorowska
Menedżer w Dziale Audytu
Crowe

Audyt

Due diligence