Usługi związane z MSR/MSSF

Usługi związane z MSR/MSSF

Usługi związane z MSR/MSSF

Audyt

Usługi związane z MSR/MSSF

Zakres usług:

  • Analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
  • Pomoc przy wdrażaniu MSR/MSSF
  • Pomoc przy przekształceniu sprawozdań finansowych na MSR/MSSF
  • Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF
  • Bieżące konsultacje i doradztwo
  • Szkolenia

Analizujemy system informacyjnego spółki identyfikując zdarzenia gospodarczych, które wymagają odmiennej wyceny lub ujęcia w porównaniu do dotychczas stosowanych zasad rachunkowości. Wskazujemy elementy w systemie rachunkowości, które będą wymagały zmian i dostosowania. W końcowym etapie rekomendujemy dokonanie zmian wycen i prezentacji, po wprowadzeniu których sprawozdanie będzie spełniało wymagania MSR/MSSF. Przekazujemy niezbędną wiedzę i narzędzia potrzebne do wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w tym wzór sprawozdania finansowego z kompletnym zakresem ujawnień.

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe