Bdanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Zakres usług:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność i jasność danych finansowych firmy, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka decyzji podejmowanych przez odbiorcę sprawozdania finansowego.

Badanie prowadzimy zgodnie z krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu autorskich metod opracowanych przez ekspertów Crowe Global. Rzetelność naszej pracy gwarantują międzynarodowe standardy i doświadczenie sieci Crowe Global.

W każdym przypadku dostosowujemy strategię badania do specyfiki działalności klienta. Jednym z pierwszych etapów naszych prac jest poznanie działalności badanej spółki, jej organizacji, wyników, sytuacji finansowej oraz otoczenia gospodarczego i prawnego, a także systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy i analizujemy czynniki ryzyka i planujemy badanie.

Zapewniamy pełen przepływ informacji między klientem a naszym zespołem, co skutkuje wzrostem efektywności badania i gwarantuje terminowe zakończenie prac.
Wraz z opinią i raportem biegłego przedstawiamy zarządowi lub radzie nadzorczej ważne, lecz nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie kwestie, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie spółki, a w szczególności na organizację kontroli wewnętrznej.

Usługi z zakresu audytu:

Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX
Badanie pakietów konsolidacyjnych
Finansowe prospekty emisyjne
Usługi związane z MSR/MSSF
Wyceny spółek 
Due diligence
Audyt CSR
Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Doradztwo w zakresie rachunkowości 
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt wewnętrzny
Inne usługi poświadczające
Sprawozdanie z przejrzystości
Audyt SOX

Kontakt

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych