Bdanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to usługa, której celem jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność i jasność danych finansowych firmy, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka decyzji podejmowanych przez odbiorcę sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdań finansowych – międzynarodowe standardy

Badanie sprawozdań finansowych prowadzimy zgodnie z krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu autorskich metod opracowanych przez ekspertów Crowe Global. Rzetelność naszej pracy gwarantują międzynarodowe standardy i doświadczenie sieci Crowe Global.

Badanie sprawozdania finansowego – etapy usługi

W każdym przypadku dostosowujemy strategię badania do specyfiki działalności klienta. Jednym z pierwszych etapów naszych prac jest poznanie działalności badanej spółki, jej organizacji, wyników, sytuacji finansowej oraz otoczenia gospodarczego i prawnego, a także systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy i analizujemy czynniki ryzyka i planujemy badanie.

Zapewniamy pełen przepływ informacji między klientem a naszym zespołem, co skutkuje wzrostem efektywności badania i gwarantuje terminowe zakończenie prac.
Wraz z opinią i raportem biegłego przedstawiamy zarządowi lub radzie nadzorczej ważne, lecz nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie kwestie, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie spółki, a w szczególności na organizację kontroli wewnętrznej.

Badanie sprawozdania finansowego - zakres usługi:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe

Badanie sprawozdań finansowych

Audyt